Panek Et-Süt Entegre Gıda Kompleksi

STK'ların AK Parti Listesi ile İlgili Eğilim Yoklaması Öncesi İstişarenin Önemine Dikkat Çeken Recep Konuk Bütün STK’ları Oylamaya Katılmaya Davet Etti

AK Parti’nin aday listelerini oluşturmadan önce Sivil Toplum Kuruluşlarının da eğilimlerini tespit etmek üzere Pazartesi günü gerçekleştireceği oylamanın, milletle ve millet için siyasetin göstergesi olduğunu belirten Recep Konuk, “Bizim medeniyetimiz istişareyi emreder. Peygamber Efendimiz Hadis-i Şeriflerinde “İstişare pişmanlığa karşı kaledir” buyuruyor” dedi. Tüm Sivil Toplum Kuruluşlarını oylamaya katılmaya ve söz hakkını kullanmaya davet eden Konuk, AK Partinin, istişareyi bir mesuliyet, millete karşı bir vazife olarak gördüğünü belirttiği açıklamasında  şunları söyledi;

“Çoğulculuk, karar süreçlerine katılım, toplumun hissiyat ve beklentilerinin siyasal sistemde makes bulması, ortak aklın tesisi ve o ortak aklın ortak gelecek inşasında belirleyici eksen teşkil etmesi, sistemi ortak vicdan ve vicdanı değerlerle zenginleştirmek, yönetenler ile yönetilenlerin aynı gündemi aynı dil ile konuşmasını sağlamak bir milletin geleceği açısından hayati önemdedir.  İstişare dediğimiz mekanizmanın hakkıyla işletilmesinde veya toplumun her kesimi ile ülkenin her yerindeki her sakininin sesinin daha gür çıkmasında, millet ekseriyetinin ortak hissiyat ve müşterek beklentilerine tercümanlık etmede en etkin kanal gönüllülük esasıyla çalışan, fedakârlık üzerine kurulan Sivil Toplum Kuruluşlarınındır.

Meslek Kuruluşu, Oda, Dernek, Vakıf adı her ne olursa olsun sayıları onlarla ifade edilse de on binlerle ifade edilse de toplumun belli bir kesimini ister meslek, ister hemşehrilik, isterse gaye ortaklığı çatısı altında buluşturan her Sivil Toplum Kuruluşu iki taraflı bir fonksiyonu ifa eder. Birincisi aynı çatı altında buluşturduğu üyelerinin ortak beklenti ve hissiyatının gereklerini yerine getirmek, yani üyelerinin mesleklerini daha iyi şartlar altında icra etmelerini sağlamak, kendi içlerinde bilgi paylaşımını arttırmak, köyünü veya çevresini güzelleştirmek, daha yaşanır kılmak ya da manevi açıdan daha güçlü nesiller yetiştirmek, kişilerin tek tek yapamadığı büyük hizmetleri el birliği ile yapmasını sağlayacak organizasyonları gerçekleştirerek yurtlar, okullar inşa etmek gibi kuruluş amaçlarına yönelik fonksiyon icrasıdır. İkincisi ve en az birincisi kadar Sivil Toplum Kuruluşlarının asli fonksiyonu olan işlev ise çatısı altında buluşturdukları üyelerinin hissiyat ve düşüncelerine tercümanlık etmek, üyelerinin beklentileri ile gelecek tahayyüllerini her mecrada dile getirmek, kendi bünyelerinde oluşan ortak aklı ortaya koymaktır.

Bizim medeniyetimiz istişareyi emreder. Peygamber Efendimiz Hadis-i Şeriflerinde “İstişare pişmanlığa karşı kaledir” buyuruyor. AK Parti bir yola çıktı ve o yolu istişarenin ışığı ile aydınlatma kararlılığında, ülkemizin ortak geleceği, hepimizin ortak geleceği için pişmanlık denizinden bizi koruyacak bir kale inşa etmek istiyor. AK Parti, istişareyi bir mesuliyet, milletimize karşı bir vazife olarak görüyor. İstişare bizim partimizin kuruluşundan bu yana yaslandığı ve asla vazgeçmediği, vazgeçmeyeceği taşıyıcı kolondur. Partimiz, istişare etmek üzere gönül kapısını uzak yakın bakmaksızın tüm Sivil Toplum Kuruluşlarına açtı. İstişare iki taraflı bir mekanizmadır, biz gönlümüzü ve kulağımızı açtık şimdi mesuliyet ve bu kapıdan adım atarak istişare mekanizmasını çalıştırmak, beklenti ve hissiyatlarına tercüman olacaklarla siyasetin şekillenmesine katkı vermek Meslek Kuruluşlarımızın, Odalarımızın, Vakıflarımızın, Derneklerimizin mesuliyetindedir. Eminim ki onların katkısı, onların vereceği renk ve onların oluşturacağı kompozisyon daha güçlü siyaset, milletle daha sıkı kucaklaşmış Ankara, daha büyük Türkiye ve yıldızı parlayan hızla kalkınan Konya hedefine büyük bir güç teşkil edecektir. Yeni Türkiye inşasının yolu Hep Birlikte Türkiye olmaktan geçiyor ve Sivil Toplum da Yeni Türkiye’nin en büyük gücünü oluşturuyor.

Ömrünün dörtte birinden fazlasını sosyo-ekonomik bir sivil toplum kuruluşuna vakfetmiş Recep Konuk olarak, Sivil Toplum Kuruluşlarının icra ettikleri fonksiyonlara inanan ve o fonksiyonları hayata taşımaya gayret eden biri olarak partimle bir kez daha gurur duydum. Partimizin Türkiye’yi geleceğe taşıyacak siyasi heyeti oluştururken Sivil Toplum Kuruluşlarının ortak aklına müracaat etmesinden, ortak vicdanın sesini siyasete taşımayı arzulamasından ve siyasi kompozisyona milletin elinin değmesini samimiyetle istemesinden daha doğal bir şey olamazdı ve olmadı. Bu, millet için ve milletle siyaset yapanlarla millete rağmen milletten uzak siyaset yapanlar arasındaki farkın bir kez daha tescilidir. Bu, siyaseti millete hizmetkârlık olarak görenlerle millete efendilik olarak görenlerin farkıdır. Bu fark, siyasete milletin ses ve hissiyatını taşımak isteyenlerle, milletin sesini kısmak isteyenlerin farkıdır. Bu fark, milletle yürüyenlerle, millete rağmen millete karşı yürüyenlerin farkıdır. Yerini milletin bizatihi gönlü ve milletin içi ve mutlaka milletin kendisi olarak tarif eden AK Parti milletin bağrından doğmuş, kendisine uzak yakın bakmaksızın her dernek, her vakıf, her oda ve her meslek kuruluşuna kapılarını açmış ve birlikte Türkiye olmanın gereğini yerine getirmiştir, getirmektedir. Sivil Toplum’dan gelen biri olarak bunun kıymetini ve önemini biliyor, hayat tarzları, düşünce hısımlıklarına bakılmaksızın tüm sivil toplum kuruluşlarımızı ülkemize ve hemşehrilerimize karşı sorumluklarını yerine getirmeye ve millete vekillik etmeye ehil kişiler konusunda söz söyleme haklarını kullanmaya davet ediyorum. Çünkü Sivil Toplumun vereceği her ses daha güçlü Türkiye demektir. Siyasete sivil toplumun elinin değmesi siyasetin gündemi ile milletin gündeminin buluşması demektir. Siyasette sivil toplumun beklenti ve hassasiyetlerinin dile getirilmesi ortak geleceğin ortak akılla inşa edilmesi demektir.

AK Parti Olarak biz Hep Birlikte Yeni Türkiye Diyen Bir Partiyiz. O Hep Birlikte Tarifinin İçinde En Önemli Rol Sivil Toplumdadır, Sivil Toplumda Olacak. Yeni Türkiye’yi Hep Birlikte İnşa Edeceğiz ve Yeni Türkiye Sivil Toplumla Yükselecek, Sivil Toplum Güçlendikçe Yeni Türkiye’de Güçlenecektir”dedi.