Panek Et-Süt Entegre Gıda Kompleksi

Recep Konuk, 21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü’nü kutladı

Birleşmiş Milletlerin 2012 yılını Dünya Kooperatifler Yılı ilan ettiğini belirten Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, “Kooperatif girişimler daha iyi bir dünya yaratır” şeklindeki dikkat çekici sloganla 2012’ye adım atmaya hazırlandıklarını ifade etti. Recep Konuk, Birleşmiş Milletlerin, 2012 yılını Kooperatifler Yılı ilan etmesindeki amacın sosyal ve istisadi kalkınmanın nimetlerini daha geniş kesimlere ulaştırmak olduğunu söyledi.

Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, 21 Aralık Dünya Kooperatifçilik günü dolayısıyla yayınladığı mesajında şu ifadeleri kullandı;

“Modern kooperatifçiliğin değişmez ilkeleri ve hedefleri arasında; yoksullukla mücadelede geniş kesimlerin iktisadi güç birliği yapmalarını sağlayacak zemini hazırlayarak, iktisadi faaliyet alanlarının genişlemesini sağlamak. Tek tek küçük, ancak birleşince büyük bir iktisadi güç haline gelecek atıl kaynakların birleşmesini temin ederek, geniş toplum kesimlerine refahı yaygınlaştırmak bulunmaktadır.

Elbette BM öncülüğünde dünya, bu hepimizin tezahür etmesini istediği, isteyeceği, kooperatifçi olsun olmasın geniş toplum kesimlerinin üzerinde mutabakat sağlayacağı bu hedeflerin tamamına 2012 yılında ulaşmayacak. Ancak BM suya bir taş atacak ve attığı taşın etkisinin hale hale büyümesini amaçlayacak. Bu hedeflerin gerçekleşmesi için tüm dünyada eş zamanlı adım atılmasına öncülük edecek. Konuya dikkat çekecek, bir kooperatifçilik modasının tüm dünyada esmesini sağlamaya çalışacak, düzenleyeceği etkinliklerle tecrübe ve birikimlerin paylaşılması için zemin hazırlayacak, örnek ve saha başarısı kanıtlanmış uygulamaların yaygınlaşmasına destek verecek.”

“Ülkemiz de 2012 Dünya Kooperatifler yılı öncesi geniş bir katılımla kooperatifçilik strateji belgesini hazırladı” diyen Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, açıklamasını şöyle sürdürdü; “Ülkemiz, kooperatifçiliğimizin zaaflarını ve fırsatlar ile güçlü yönlerimizi tespit etti. Kooperatifçiliğe yeni bir ivme kazandırarak, geniş toplum kesimlerinin refah düzeyini yükseltmek, kooperatif girişimleri destekleyerek üretim düzeyini arttırmak için yapılacakları 43 ana başlık halinde sıraladı. Tüketicilerden, dezavantajlı guruplara, esnaf ve sanatkarlardan, küçük ve orta boy işletmelere kadar tüm kesimleri kooperatif girişimler bünyesinde reel ekonomiye dahil etmeyi hedefleyen strateji belgesinde önem atfedilen, gelecek için büyük beklentilerle işaret edilen sektör ise tarım sektörü ve üretici kooperatifleri oldu.

Bir üretici kooperatifi olarak biz de hem ülkemizin büyük hedeflere yürürken kooperatifçiliğe atfettiği önem ve anlamın farkındayız hem de Birleşmiş Milletlerin Dünya Kooperatifler Yılı ilan ettiği 2012 yılını heyecanla beklerken, bu yıl vesilesiyle Türk Kooperatifçiliğinin de güçlü ve büyük adımlar atmasına katkı vermeye hazırlanıyoruz. Arkamızda büyük bir birikim, tecrübe ve kooperatifçiliği daha etkin bir konuma taşıyacak bir kültürün, bu toprakların hayat tarzının varlığından güç alarak.

Çünkü biz biliyoruz ki, bizim medeniyetimiz bugün imrenerek baktığımız gelişmiş ekonomilerin bundan sadece bir asır önce keşfettiği kooperatifçiliğin daha gelişmiş modellerinin müellifidir. Ahilik, loncalar, imece bizim medeniyetimizin duygu, vicdan, dayanışma, yardımlaşma ve insani boyutla da zenginleştirdiği ve halen gelişmiş kooperatif uygulamalarının bile seviyesine erişemediği sosyo-ekonomik örgütlenmelerdi. Hem kültürü, hem sosyal hayatı, hem inancı, hem de medeniyet tarihi dayanışmaya, el ve güç birliğine müsait olan milletimizin, kooperatifçilikten refah ve zenginlik üretmek için tek ihtiyacı biraz destek ve teşviktir. Kendimizi keşfetmektir. Kendimizi keşfettiğimiz de bugün çağdaş ve gelişmiş dediğimiz uygulamalar için bile Türk Kooperatifçilik Modeli ortaya çıkacaktır.”

Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, “Pancar Kooperatifleri olarak bizler maddi ve fikri zeminde yaşanan zorluklara rağmen kendimizi keşfederek geliştirdiğimiz modelin başarısını sahada ispatladık” diyerek, ilk şeker fabrikasını el ve güç birliği ile Türk çiftçisinin kurduğunu, adı kooperatif olmasa da modelin ruhunu yakalayarak, sosyo-ekonomik tarihi birikimine sahip çıktığını ispat ettiğini vurguladı.

Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk ispat edilmiş ekonomik modelle kooperatif çatısı altında yarım asrı aşkın süredir, refahın ve zenginliğin tarlaya, üreticiye ulaşması için mücadele verdiklerini belirterek konuşmasını şu sözlerle bitirdi;

“Üretici kooperatifleri olarak başladığımız yolculukta üretimden, toplu girdi teminine, oradan tarımsal sanayiye ve sanayicilikten de teknoloji üretimine uzanan bir süreç geliştirdik. Ve bir fark ortaya koyduk çağdaş kooperatifçiliğe göre; modeli vicdanla, insan merkezli yaklaşımla, sosyal sorumlulukla zenginleştirdik. 1.672.000 insanımız güçlerini 31 kooperatifte birleştirdi ve tüm ülke sathında birlik ruhunu canlandırırken, modern tarımın yaygınlaşmasına, refah ve zenginliğin gözden ırak hanelere ulaşmasına öncülük etti.

Adını bugünkü modelden alan, ancak ilhamı kendi medeniyet tarihinde olan bir kooperatifçilik modelinin başarısını uygulamada ispatlamış pancar üreticileri kooperatifleri olarak, 2023 yılında kendisine büyük hedefler çizmiş ülkemizin bu hedeflerine ulaşması için herkesin taşın eline altını koyması gerektiğini biliyoruz. Bu hedefi gerçekleştirme de en önemli dayanaklarımızdan birinin de kooperatif girişimler olacağına inanıyoruz.

İlhamını Anadolu’nun birikiminden alan, kurduğu modeli insani duygu ve davranış kalıplarıyla zenginleştiren, iddiasına ilk günkü gibi kararlılıkla sahip çıkan ve elde ettiği tecrübe ve birikimle Türk Kooperatifçiliğine ve ülke ekonomisine katkı verme azim ve kararlılığından asla taviz vermeyen, refah ve zenginliğin her kesime ve herkese ulaşmasını amaç edinen Pancar Üreticileri Kooperatifleri ve onun sahipleri adına, birlik ruhunun her meselenin çaresi olduğunu hatırlatarak ve Türk Kooperatifçiliğine emek vermiş değerli büyüklerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anarak, daha iyi bir dünya için kooperatif girişimlerin daha etkin konuma gelmesi dileğiyle 21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Gününü kutluyorum.”

Recep KONUK 
PANKOBİRLİK Genel Başkanı

http://www.facebook.com/dr.recepkonuk 

www.recepkonuk.com.tr