Panek Et-Süt Entegre Gıda Kompleksi

Konya Şeker Patates Nişastası Üretimine BaşladıKonya Şeker’in 2009 yılında üretime başlayan Seydibey Entegre Tesisi hızla büyümeye devam ediyor. İlk olarak dondurulmuş parmak patates üretimine başlayan tesis, donuk patates pazarında %25 Pazar payına ulaşarak elde ettiği başarının ardından üretim kapasitesini iki katına çıkaran kapasite artırımı yatımını gerçekleştirmişti. Kapasite artırımı yatırımı ile birlikte brokoli, ıspanak, bezelye, bürüksel lahanası gibi sebzeleri değerlendirmek üzere donuk sebze üretimine yönelik üretim bantları yatırımını da Seydibey Entegre tesislerinde tamamlayan Konya Şeker, üretime yönelik bu iki yatırımın yanı sıra enerji maliyetlerini düşürerek rekabetçi yapısını güçlendirmek amacıyla patates kabukları ile bitkisel atıklardan biyogaz üreten tesis yatırımını tamamlamış, alımını gerçekleştirdiği patateslerin depolanmasında enerji maliyetlerini sıfırlamak için onar bin tonluk iki doğal depoyu devreye sokmuştu. Bu yatırımlarla hem üretimini, hem istihdamını hem de hammadde alımını katlayarak arttıran Seydibey Entegre Tesislerinde şimdi de Türkiye’nin ilk ve tek Patates Nişastası Fabrikası tamamlanarak üretime başladı.

Yıllık 45.000 ton mamul ürünün üretileceği ve 220.000 ton patates işleyecek tesisin tam kapasiteye ulaşmasıyla birlikte bugüne kadar ülkemizin ithalatla yurt dışından temin ettiği patates nişastası da yerli kaynaktan karşılanmış olacak. Ülkemizde üretimi olmayan patates nişastası bebek mamaları başta olmak üzere, gıda sanayi ve kimya sanayinde kullanılıyor. Türkiye her yıl yaklaşık 30.000 ton patates nişastası ithalatı yapıyor ve bu ithalat karşılığı yaklaşık 45 milyon dolar döviz sarf ediyor. Mamul ürün piyasalarındaki dalgalanmalarda bu harcama daha da artıyor ve piyasanın yüksek olduğu yıllarda patates nişastasının girdi olarak kullanıldığı ürünlerin fiyatları da artıyordu. Konya Şeker’in Seydibey Entegre Tesisleri bünyesindeki Patates Nişastası Fabrikasının üretime başlamasıyla birlikte pazarda istikrar sağlanması da bekleniyor.Tarımsal kökenli ürünlerden birinin daha ithal ikamesiyle karşılanmasını önlemek üzere patates nişastası üretimine başlayan Konya Şeker daha önce de tarımsal kökenli ürünlerin ithalatının azaltılması için yatırımlar gerçekleştirmişti. İlk olarak 3 yabancı markanın hâkimiyetinde olan damla sulama sistemleri pazarına müdahil olan Konya Şeker, Cihanbeyli’de kurduğu Panplast Damla Sulama Sistemleri Üretim Tesisinde yerli damla sulama boruları üretimine başlamış ve pazardaki fahiş fiyatların yarı yarıya düşmesini sağlamıştı. Ülkemizin yağlı tohum ve ham yağ ihtiyacının yaklaşık üçte ikisini ithalatla karşılaması üzerine harekete geçen Konya Şeker, Konya Ovasındaki yağlı tohum üretimin arttırılabilmesi için Altınekin’de Hamyağ Fabrikası kurmuş, zirai üretimde elde edilen başarı ve bölge üreticisinin yağlı tohum üretimi konusunda istekli olması üzerine bu tesisin kapasitesini 5 katına çıkaracak kapasite artırımı yatırımını başlatmıştı. Kurduğu sıvı şeker üretim tesisi ile içecek ve gıda sanayinin ihtiyacını karşılamak üzere sıvı formda sağlıklı ve doğal pancar şekeri üretimine başlayan Konya Şeker, bu tesise yaptığı ilave yatırımlarla ülkemizin tamamını ithal yoluyla temin ettiği ilaç şekerini de üretmeye başlamıştı. Tohum ithalatçısı ülkemizin bu pozisyonunu değiştirmek için Tohumculuk sektörüne de el atan Konya Şeker ülkemizin en büyük Tohum şirketi Beta Ziraat’i bünyesine katmış pancar tohumundan, patatese, ayçiçeğinden kanolaya, arpadan, buğdaya yüksek hacimli tohumluk üretimine başlamış, mısır tohumundaki yüzde  %90’ları bulan ithalatçı pozisyonumuzu değiştirmek için TÜBİTAK desteği ile yürüttüğü yerli mısır tohumu projesini son aşamaya getirmişti.Patates Nişastası Fabrikasının sadece ticari bir yatırım olmadığını bu yatırımın itibari bir yatırım olduğunu vurgulayan Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, “bir yandan dünyanın yedinci büyük tarım ekonomisi Türkiye’nin her iki yılda bir bu topraklarda ürettiği patatesler çürümeye terk edilirken, öte yandan 45-50 milyon dolar dövizi patatesten üretilen bir ürün için yurt dışına aktarması kabul edilebilir bir durum değildi” dedi.

Patates Nişastası Fabrikasının üretime başlamasıyla Konya Şeker’in bir kara deliği daha kapattıklarını belirten Konuk, özetle şunları söyledi;

“Biz bir gramda milyon tonda olsa bu ülke de bu ülke insanı tarafından üretilebilecek her ürünün burada üretilmesini istiyor, imkânlarımız çerçevesinde de dışarıya akan dövizin yönünü ülke çiftçisine çevirmek için yatırım yapıyoruz. Patates nişastası üretimi bunlardan sadece biri. Biz damla sulama üretimiyle de, hamyağ üretimiyle de, biyoeteanol üretimiyle de, tohum üretimiyle de, ilaç şekeri üretimiyle de, sıvı organik gübre üretimiyle de bunu yaptık. Türkiye’nin patates üretmekte bir problemi yok. Satabileceği yer olursa üretici patates üretmeye de talip. Buna rağmen Türkiye her sene 30.000 ton patates nişastası ithal ediyor ve bunun karşılığında 45 milyon dolar döviz sarf ediyordu. Biz bir üretici kuruluşu olarak bu duruma sessiz kalamazdık. O paranın yönünün Konya’ya, ülke çiftçisine dönmesi gerekiyordu. İnşallah bu tesis bu istikamet değişimini sağlayacak. Yani hem ülkemizin cari açığında bir kara delik kapanacak hem de ülkemiz çiftçisi kazançlı çıkacak. Konya Şeker olarak bizi bu yatırıma mecbur kılan bir husus daha vardı. Biz dondurulmuş parmak patates üreten tesisimiz için tıpkı diğer sektör paydaşlarımız gibi üreticimize sözleşmeli patates ektiriyoruz. Dondurulmuş parmak patates tesisi belli çap ve ebatta, belli kalitede patatesi işleyebiliyordu. Zirai üretim sanayi üretimine benzemez. Standart çap ve ebatta, standart kalite ve şekilde ürün çıkmaz tarladan. Soğuk vurur, yağmur az yağar, sıcak yakar elde mutlaka standart dışı ürün kalır. Biz bir üretici kuruluşuyuz ve üreticinin elinde kalan o ürünü de biz düşünmek zorundayız. Kaldı ki, ufak veya şekli bozuk da olsa o ürünü israf etmemek bizim vazifemiz. Sadece Konya Şeker’in değil tüm Türkiye’nin vazifesi. Biz eldekini veya ürettiklerimizi israf edecek, çürütecek kadar kaynakları bol bir ülke değiliz. İşte bu tesis büyük küçük demeden, çapı ebadı, şekli nasıl olursa olsun üreticinin elinde kalan standart dışı patatesleri de işleyebilecek ve ülkemizin milyonlarca dolar tasarruf etmesine katkı verecek. Bir faydası daha olacak, ülkemizdeki ilgili sektörler uluslararası piyasalardaki fiyat dalgalanmalarından etkilenmeyecek. Konya Şeker güvencesiyle üretilecek patates nişastası annelerimizin de bebeklerine mamalarını daha huzurlu vermesini sağlayacak. Çünkü bu toprakların ürettikleriyle üretilen bu ürünün içinde anneleri rahatsız edecek, endişelendirecek hiçbir şey olmayacak.”