Panek Et-Süt Entegre Gıda Kompleksi

Pankobirlik genel Başkanı Recep Konuk; Cumhuriyet’in 90’ıncı yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladıCumhuriyet’in 100’üncü şeref yılını, 90 yıllık başarılarından güç alarak daha büyük başarılarla taçlandırmaya hazırlandıklarını belirten Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk,”90 yıllık ilhamımızla “kıvanç” ortaklığını daha da arttırma gayretinde olan üreticiler olarak, üreten ve ürettikçe zenginleşen, müreffeh Türkiye iddiamızı gerçekleştirme kararlılığındayız. Cumhuriyetimizin “muvaffak” ve “muzaffer”, ülkemizin her köşe ve kişisinin “mesut” olabilmesi için üzerimize düşeni eksiksiz yerine getiriyoruz” dedi.

Cumhuriyet’in kuruluşunun 90’ıncı yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayınlayan Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, “Cumhuriyetle kazandıklarımızı yeni kazanımlarla taçlandırma kararlılığındayız” diyerek mesajında şunları söyledi;

“İlanının 90’ncı yılını kutladığımız Cumhuriyetimiz, kuruluş düsturu olan “mesut”, “muvaffak” ve “muzaffer” olma hedefine hem hızlı hem de tayin edilmiş hedeflerle ilerliyor. Biz millet olarak, Cumhuriyetimizi yüzüncü şeref yılında dünya milletler ailesi arasında kudretine kudret katmış, zenginlikte birkaç adım öne çıkmış, itibarını katlamış, sözü geçen, müreffeh ve zengin bir ülke yaparak, Cumhuriyetle kazandıklarımızı yeni kazanımlarla taçlandırma kararlılığındayız.

Bu gayret ve çabada ilham kaynağımız, bizatihi Cumhuriyetimizi kazandığımız süreçtir. Kendi kaderine el koyduğu ve istikbalini kazandığı süreçte milletimiz, elindeki tek silah olan istikbale ve istiklale dair sergilediği inançla, hür ve bağımsız yaşama iradesiyle yedi düvelin karşısına koyduğu aşılmaz engelleri aşmış.Hürriyetine kast edilen milletimiz imkânsızlıklara boyun eğmeyerek 19’uncu asrın başında iradesi ve inancıyla maddi şartları yenmiş, Cumhuriyeti kurarak millet istikbalini millet asliyetine tevdi etmiştir. 90 yıl önce kurduğumuz Cumhuriyetimizin değişmez kaidesi doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine ülkemizin dört bir tarafında yaşayan her fert ve her zümreyi Cumhuriyetin eşit hissedarı kabul ederek, vatan topraklarındaki herkese Cumhuriyetin nimetlerini yine eşit şekilde ulaştırmaktır. Hiçbir fert ve zümresini bir diğerine göre ayrıcalıklı görmeyen ve her ferdini Cumhuriyetin eşit hissedarı kabul eden Cumhuriyetimizin yegâne hedefidir başarıyı eşit paylaştırmak, refah, zenginlik ve mutluluğu herkesin ve her kesimin teneffüs etmesini sağlamak.

Çünkü bizim Cumhuriyetimizin kurulmasında, memleketimizin istiklal ve istikbal mücadelesinden zaferle çıkmasında doğudan batıya, kuzeyden güneye her fert ve her kesim aynı fedakârlığı, aynı cesaret ve kararlılığı göstermiştir.

CUMHURİYET EN KIYMETLİ MİSARIMIZDIR-

Milletin omuz omuza verdiği mücadele ile el ele vererek ve hedef birliğini gerçekleştirerek kurduğu Cumhuriyetimiz bugün de karakteri bağımsızlık olan, hoşgörü ve kardeşlik duyguları ile birliğini tesis etmiş ve vatan topraklarına karşılıksız bir sevgi ile bağlı olan ve “kaderde, kıvançta ve tasada” aynı hissiyatı ilelebet paylaşma kararlılığındaki millet asliyetinin yüksek korumasındaki en kıymetli mirasımızdır.

Milletimiz Cumhuriyet İdaresindeki 90 yılda büyük işler başarmış ve Cumhuriyetimizin yüzüncü şeref yılını başardıklarından güç alarak daha büyük başarılarla taçlandırmaya hazırlanmaktadır. Bir üretici kuruluşu olarak biz, Cumhuriyetimizin mesut, muvaffak ve muzaffer olma iddiasını yüzüncü yılımız için belirlenmiş o hedeflerde görüyoruz. Dün olduğu gibi bugün de daha çok üreterek ve daha çok ürettirerek Cumhuriyetimizin gücüne güç katması, milletimizin zenginliğine zenginlik, refahına refah eklemek için hem kararlılıkla yatırımlarımızı yapıyor hem de zamanla yarıştığımızı unutmadan kalkınma yolunda hızlı adımlarla yürüyoruz. Bir üretici kuruluşu olarak biz mesuliyetimizin ve üstlendiğimiz işlevin farkındayız. Biz yaptığımız yatırımlarla, tarlada ürettikleriyle ülke ekonomisine ilk can suyunu veren tarım kesiminin bugün Cumhuriyetimizin kazanımlarından hak ettiği payı almasına, yarının daha müreffeh, daha zengin daha güçlü Türkiye’sine hem daha çok katkı yapmasına hem de büyüyen Türkiye’de refaha ortak olmasına aracılık ediyoruz. “Kaderde”, “kıvançta” ve “tasada” ortaklık üzerine kurulan Cumhuriyetimizin kuruluş iradesine sahip çıkıyor, refahtan, artan refahtan en az payı alan tarım kesimini “kıvanca” da ortak ediyoruz.

HEDEFİMİZ 100’ÜNCÜ ŞEREF YILI-

90 yıldan aldığımız ilhamla daha çok üreten, ürettikçe zenginleşen, verdiği iktisadi mücadeleyle Cumhuriyetimizin istiklal ve istikbaline teminat oluşturan, “kıvanç” ortaklığını daha da arttırma gayretinde olan üreticiler olarak, üreten ve ürettikçe zenginleşen, müreffeh Türkiye iddiamızı gerçekleştirme kararlılığındayız. Cumhuriyetimizin “muvaffak” ve “muzaffer”, ülkemizin her köşe ve kişisinin “mesut” olabilmesi için üzerimize düşeni eksiksiz yerine getiriyoruz. Cumhuriyetimizin yüzüncü şeref yılı için belirlediği büyük hedeflere ulaşılması için yapabileceklerimizin bir fazlasını yapmaya gayret ediyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle, kuruluşunda irademiz, yükselmesinde ve başarılarında ürettiklerimizle katkımız olan Cumhuriyetimizin ebediyen yaşamasına yönelik Türk çiftçisinin iman ve iradesini ifade ediyoruz. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Cumhuriyetimize hizmeti geçen değerli büyüklerimiz ve aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve saygı ile anar, Cumhuriyetimizin 90’ıncı yılını kutlarım.”