Panek Et-Süt Entegre Gıda Kompleksi

Özel Durum Açıklamaları

  Tarih Doküman Konu Doküman
1 06.05.2019 Panek Genel Müdür Ataması
2 10.07.2019 Panek Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret Anonim Şirketi Olağanüst Genel Kurul Toplantısına İlişkin Bilgilendirme Dokümanı
3 10.07.2019 Panek Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığından Genel Kurul Toplantısına Davet
4 10.07.2019 Panek Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Gündemi
5 10.07.2019 Panek Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret Anonim Şirketi Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı Hakkında
6 10.07.2019 VEKALETNAME
7 10.07.2019  Panek Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret Anonim Şirketi'ne Yatırımcı İlişkileri Atanması Hakkında
8 07.08.2019 Panek Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret Anonim Şirketi Olağanüstü Genel Kurul Sonucu Hakkında
9 09.09.2019 Panek Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Otom. Pet. Ürün. Tar. Tic. A.Ş. 01.01.2019 - 30.06.2019 Hesap Dönemine Ait Sınırlı Bağımsız Denetime Tabi Tutulan ve Konsolide Olmayan Finansal Tabloların ve Finansal Tablolara İlişkin Dipnotların ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Sorumluluk Beyanının Kamuya Açıklanması
10 04.12.2019 Şube Açılışı Hakkında Özel Durum Açıklaması
11 22.01.2020 Panek Genel Kurul Çağrısı
12 31.01.2020 Panek Genel Kurul Sonucu
13 24.02.2020 Panek Yönetim Kurulu Bünyesinde Komiteler Oluşturulması Hakkında
14 16.03.2020 Panek Komitelerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Özel Durum Açıklaması
15 06.05.2020 Panek İlişkili Taraf İşlemleri Raporu Hakkında Özel Durum Açıklaması
16 09.06.2020 Panek Olağan genel kurul çağrısı
17 19.06.2020 Panek Olağan Genel Kurul Sonucu
18 10.11.2020 Şirketimizin Genel Müdürü Ramazan Sümer'in Görevinden Ayrılışı Hakkında Özel Durum Açıklaması
19 19.11.2020 Panek Danışmanlık Hizmeti Hakkında
20 25.11.2020 Panek Şube Açılışı ve Kapanışı Hakkında Özel Durum Açıklaması
21 11.12.2020 Panek Şube Kapanışı Hakkında Özel Durum Açıklaması
22 29.12.2020 Panek Şube Kapanışı Hakkında Özel Durum Açıklaması
23 20.05.2021 Panek Bağımsız Denetçi Seçimi Hakkında Özel Durum Açıklaması
24 21.05.2021 Panek İlişkili Taraf İşlemleri Hakkında Özel Durum Açıklaması
25 28.05.2021 Panek Şube Kapatılması Hakkında Özel Durum Açıklaması
26 28.05.2021 Panek Şube Açılması Hakkında Özel Durum Açıklaması
27 28.05.2021 Panek Genel Müdür Ataması Hakkında Özel Durum Açıklaması
28 09.06.2021 Panek TTK 376. Madde Hakkında Özel Durum Açıklaması
29 03.08.2021 Panek Olağan Genel Kurul Çağrısı Hakkında Özel Durum Açıklaması
30 09.08.2021 Panek Olağan Genel Kurul Sonucu Hakkında Özel Durum Açıklaması
31 17.12.2021 Panek Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı Hakkında Özel Durum Açıklaması
32 27.12.2021 Panek Olağanüstü Genel Kurul Sonucu Hakkında Özel Durum Açıklaması
33 10.02.2022 Panek YKBÜ'nin Görevden Ayrılışı Hakkında Özel Durum Açıklaması
34 22.03.2022 Panek YKBU Hacı İbrahim Şahinbay Atanması Hakkında Özel Durum Açıklaması
35 23.03.2022 Panek Komite Görev Değişikliği Hakkında Özel Durum Açıklaması
36 15.04.2022 Panek Komite Görev Değişikliği Hakkında Özel Durum Açıklaması
37 18.05.2022 Panek Bağımsız Denetçi Seçimi Hakkında Özel Durum Açıklaması
38 06.06.2022 Panek GMY'nin Görevden Ayrılışı Hakkında Özel Durum Açıklaması
39 07.06.2022 Panek İlişkili Taraf İşlemleri Hakkında Özel Durum Açıklaması
40 10.06.2022 Panek Olağan Genel Kurul Çağrısı Hakkında Özel Durum Açıklaması
41 24.06.2022 Panek Olağan Genel Kurul Sonucu Hakkında Özel Durum Açıklaması
42 02.08.2022 Panek TTK 376 Hakkında Özel Durum Açıklaması
43 24.10.2022 Panek Genel Müdürün Görevden Ayrılışı Hakkında Özel Durum Açıklaması
44 26.12.2022 Panek Genel Müdür Atanması Hakkında Özel Durum Açıklaması
45 24.01.2023 Panek Şube Açılışı Hakkında Özel Durum Açıklaması
46 01.02.2023 Panek Şube Kapanışı Hakkında Özel Durum Açıklaması
47 08.02.2023 Panek Şube Açılışı Hakkında Özel Durum Açıklaması
48 08.03.2023 Panek Şube Açılışı Hakkında Özel Durum Açıklaması
49 04.05.2023 Panek Genel Müdür Görevden Ayrılışı Hakkında Özel Durum Açıklaması
50 24.05.2023 Panek Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin Rapor Hakkında Özel Durum Açıklaması
51 29.05.2023 Panek Bağımsız Denetçi Seçimi Hakkında Özel Durum Açıklaması
52 09.06.2023 Panek Olağan Genel Kurul Çağrısı Hakkında Özel Durum Açıklaması
53 04.07.2023 Panek Olağan Genel Kurul Sonucu Hakkında Özel Durum Açıklaması
54 08.11.2023 Panek Afet Bölgesine Bağış Hakkında Özel Durum Açıklaması
55 04.12.2023 Panek Sermaye Tamamlama Fonu Hakkında Özel Durum Açıklaması
56 04.12.2023 Panek Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı Hakkında Özel Durum Açıklaması
57 28.12.2023 Panek Olağanüstü Genel Kurul Sonucu Hakkında Özel Durum Açıklaması
58 01.02.2024 Panek Şube Kapatılması Hakkında Özel Durum Açıklaması
59 09.02.2024 Panek İştirakimizde Sermaye Artırımı Hakkında Özel Durum Açıklaması
60 02.05.2024 Panek Şube Kapatılması Hakkında Özel Durum Açıklaması
61 04.06.2024 Panek Şube Kapatılması Hakkında Özel Durum Açıklaması
62 06.06.2024 Panek Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin Rapor Hakkında Özel Durum Açıklaması
63 28.06.2024 Panek Bağımsız Denetçi Seçimi Hakkında Özel Durum Açıklaması
64 04.07.2024 Panek Kar Payı Hakkında Özel Durum Açıklaması

Panek, pancar çiftçisinin emeği ile üretilen, toplum sağlığını gözeten, üstün kaliteli, yenilikçi ürünleri tüketici ile buluşturmaktadır.