Panek Et-Süt Entegre Gıda Kompleksi

"Kooperatifleşme refah ve zenginliktir"

Gelişmiş ekonomilerde kamu ve özel sektör yanında üçüncü bir sektör olarak kabul edilen kooperatifçiliğin, refah ve gelir adaletinin sağlanmasının bir aracı ve kalkınmanın nimetlerini geniş kitlelere ulaştıran ekonomik metodun adı olduğunu belirten Pankobirlik Genel Başkanı Dr.Recep Konuk, “Bizler aşinası olduğumuz, Ahilik’teki birlik ruhunu kooperatiflerle yaygınlaştırmaya çalıştık” dedi.

21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Pankobirlik Genel Başkanı ve Konya Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Recep Konuk, “Bizim mirasçısı olduğumuz medeniyetin, dünyanın 1800’lü yılların ortasında keşfettiği kooperatifçiliğin ilk uygulamasını Ahilik sistemini geliştirerek yapmış ve modern kooperatifçiliğin gelişimine rehberlik etmiş bir medeniyettir” diyerek mesajını şöyle sürdürdü: “Tarım ekonomisinin en büyük buluşu tarım kooperatifleridir” diyor. İtalyan Prof. Serpieri,O buluş 1800’lü yılların sonunda Memleket Sandıkları adıyla ve Mithat Paşa’nın öncülüğünde ekonomik sistemimize dâhil oldu. Bizler aşinası olduğumuz, Ahilik’teki birlik ruhunu kooperatiflerle yaygınlaştırmaya çalıştık. İlk şeker fabrikasını 1926’da Nuri Şeker’in öncülüğünde birlik olarak ve birlikte hareket etmeyi başararak faaliyete geçiren çiftçi, adı kooperatif olmasa da modelin ruhunu yakaladığını ispat etti. O örneğin ve o fikrin takipçisi pancar üreticileri olarak bizler önce uyguladık, sonra modelin adını koyduk. Kooperatif çatısı olmadan da birlik ruhunu yakalamış olan biz pancar üreticileri evrensel kabul görmüş ve işlevleri ile başarısı uygulamada ispat edilmiş bu ekonomik modelle kooperatif çatısı altında yarım asrı aşkın süredir, refahın ve zenginliğin tarlaya, üreticiye ulaşması için mücadele veriyoruz. Üretici kooperatifleri olarak başladığımız yolculukta üretimden, toplu girdi teminine, oradan tarımsal sanayiye ve sanayicilikten de teknoloji üretimine uzanan bir süreç geliştirdik. Türk kooperatifçiliğinde 31 kooperatif ve 1.672.000 üye ile coğrafi olarak tüm ülke sathında birlik ruhunu canlandırırken, modern tarımın yaygınlaşmasına öncülük ettik. Sağladığımız girdi destekleri ve dünyadaki gelişmelere paralel sunduğumuz teknik imkânlarla tarımın sürdürülebilirliğine ve sürekliliğine hizmet ettik”

ABD ve AB ülkelerindeki kooperatifçilik yapısına değinen Pankobirlik Genel Başkanı Dr.Recep Konuk, çabanın azmi ve nedeninin üretici refahı ve zenginliğin yaygınlaşması olduğunu belirtti.

Konuk şöyle devam etti: “AB’de tarım kooperatifleri 30.000 işletmede 600.000 kişiye doğrudan istihdam sağlarken ve 210 milyar euroyu aşan cirolarıyla 9 milyon ortağına refah ve zenginlik sunuyor. Avrupa’da kooperatifler eliyle gıda sanayinin % 50’sine üreticiler sahip olurken, tarımsal girdilerin % 55’ini onlar temin ediyor, tarım ve gıda ürünlerinin % 60’ını pazarlarken, ihracattan %50 pay alıyorlar. AB’de şeker sanayinin %60’ına, ABD’de tamamına üretici kooperatifleri sahip olabiliyor. Özelleştirme modelinin yanına yeni bir alternatif modeli kooperatifler geliştirebiliyor; kooperatifleştirme... Bizim de bunları başarmak için hem nedenlerimiz hem de azmimiz var. Bizim üreticimiz de zenginliği ve refahı hak ediyor.

Biz yaptıklarımızla zenginliğin ve refahın yolunu aydınlatan bir ışık yakmak istiyoruz. Pancar Üreticileri Kooperatifleri olarak biz kooperatifçilikte ve tarımsal sanayide üstlendiğimiz öncü misyonun ve sorumluluğun farkındayız. Bizim attığımız adımların, gittiğimiz yolun takipçilerinin olacağının buradan yayılan ışığın tüm Türkiye’deki örgütlenmelere örnek olacağının, başarımızın onları da cesaretlendireceğinin ve heyecanlandıracağının bilincindeyiz.

Bu bilinçle de adımlarımızı dikkatli ama hedeflerinden emin bir şekilde atarak ilerliyoruz. Türk tarımı ile onun örgütlü ve üreten gücü Türk kooperatifçiliğinin gelişmiş ülkelerdeki etkinlik ve seviyeye gelebilmesi için hızlı adımlarla hedefe yürüyoruz.

Atatürk’ün “muhakkak surette birleşmede kuvvet vardır. Kooperatif yapmak, maddi manevi kuvvetleri, zekâ ve maharetleri birleştirmektir” sözünden feyiz alarak, Türk Kooperatifçiliğine ve Türk tarımına heyecan ve cesaretle hizmet etmeye devam ediyoruz. İlk kooperatifi kuran Mithat Paşa'nın, Uşak’ta kurduğu ilk şeker fabrikasıyla şeker pancarı tarımının ülkemizde de yapılmasına imkân tanıyan Nuri Şeker’in, Pankobirlik’in ilk kurucu başkanı İbrahim Ulusoy’un yaktığı meşale bugün bizim elimizdedir. Onlardan devraldığımız iddia, Türk çiftçisinin de gelişmiş ülkelerdeki gibi çağdaş ekonomik sistemin etkin bir aktörü olması, ticarette sanayide etkin ve belirleyici konuma gelmesi, üreticilerimizin artan refah ve milli gelirden hak ettiği ölçüde pay alması iddiasıdır.

İddiasına ilk günkü kadar güçlü bir şekilde yarım asrı aşan bir kararlılıkla sahip çıkan, elde ettiği tecrübe ve birikimle, Türk Kooperatifçiliğine, ülke ekonomisine katkı verme azim ve kararlılığından asla taviz vermeyen, refah ve zenginliğin her kesime, herkese ulaşmasını amaç edinen Pancar Üreticileri Kooperatifleri adına birlik ruhunun her meselenin çaresi olduğunu hatırlatarak, 21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Gününü kutluyorum".

www.recepkonuk.com.tr