Panek Et-Süt Entegre Gıda Kompleksi

Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Recep Konuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladıTürkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 95.yılı ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınlayan Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Recep Konuk, bundan 95 yıl önce kurulan Meclis’in duygu ve aklın meclisi olduğunu belirtti. Konuk, “Bu toprakların çocukları olarak bu topraklarda huzuru, refahı ve zenginliği egemen kılmak bizim hem tarihi mesuliyetimiz, hem de geleceğe borcumuzdur” dedi.

“95 yıl önce yurdun dört bir yanında indirilen hatimler, okunan Buhari-i Şeriflerden sonra Hacı Bayram’da kılınan Cuma Namazının ardından ilk toplantısını Ankara’da gerçekleştiren Meclisimizin sahip çıktıkları ile o Meclisin üyelerinin asaletini hatırlatmak, hatırdan asla ve kat’a çıkarmamak, unutmamak, unutturmamak ve o meclisin milletimize kazandırdıkları ile emanet bıraktığı değerlere sahip çıkmak bugünkü ve yarın ki nesillerin mesuliyetindedir” diyen Pankobirlik Genel Başkanı Konuk mesajında şunları söyledi;

“O Meclisin kapılarını açan bizzat millettir, milletin kendisidir. O meclisin Ankara’da toplanma amacı istiklal harbini yürütmekten ibaret değildir. O Meclis söz ve karar hakkını istikbalde de millet asliyetinin elinde tutmayı gaye edinmiş bir meclistir. Ve O Meclis ağır şartlar altında bizzat millet tarafından milletin istikbaline sahip çıkmak üzere seçilen, milletin her fert ve zümresinin temsil edildiği Meclistir.

O meclisin fertlerinin giyim kuşamda da hayat tarzında da düşüncede de Anadolu’nun en ücra köşesinden farkı yoktur. Çünkü O meclisin üyeleri işgale rağmen seçimle belirlenmiştir. O meclisin üyeleri Mustafa Kemal’in açılışından iki gün önce yayınladığı genelge ile hatimler ve hayır dualarıyla köylerinden, kasabalarından Ankara’ya uğurlanmıştır. Milletin istiklalini kurtarmak ve istikbali kurmak gayesi ile Ankara’ya koşup gelenler arasında 40’ı tarlasını tapanını bırakıp gelen çiftçi ile birlikte gazetecisinden, avukatına, amelesinden mühendisine, askerinden tarikat şeyhine her meslekten, her yer ve yöreden, varlıklı veya yoksul vekil, farklılıklarını bir kenara koyup, zahmeti yüklenip gaye ortaklığında buluşmuştur. Terkibiyle milletin hissiyat ve asliyetine sahip Birinci Meclis, bu vasfıyla millet adına istiklal mücadelesini sürdürme azminin de sembolü olmuştur. Ve O Meclisin kapılarının istiklale ve istikbale kapılarını açtığı 23 Nisan topyekûn bir milletin, varlığını sürdürme kararlılığının tescil ve ilan edildiği gün olmuştur. O meclisi oluşturan millet kompozisyonunu ve O Meclisin üstlendiği ve menzile ulaştırmaya muvaffak olduğu ağır yükü hatırlamak ve hatırlatmak, unutmamak ve unutturmamak hepimizin görevidir.

O Meclis, duygunun ve aklın meclisidir-

O Meclis bize bir birinden güç alındığında ve bir birine omuz verildiğinde her zorluğun aşılabileceğini öğretmiştir. O Meclis bir ve bütün, hür ve bağımsız yaşamanın milletimizin karakteri olduğunu ispatlamıştır. Ve O Meclis bu topraklarda yaşayanlara ve yaşayacaklara birliğimize, bağımsızlığımıza ve ağır bedeller ödeyerek inşa ettiği milli egemenliğimize vatan topraklarının bütününde sahip çıkma mesuliyetini emanet etmiştir. Ve O Meclis hem duygunun hem aklın meclisi olmuştur. Duygunun Meclisidir çünkü istiklal ve egemenlik uğruna şehit olan evlatlarının, evlatlarına kendi kuruluşunu ithaf eden bir meclistir. Aklın Meclisidir, çünkü O meclis millet istikbalinin teminatını çocuklarda görmüş ve çocukların masumiyetinden, çocukların art niyetsiz sevgisinden, çocuk dostluğundan, çocukların dürüstlüğünden, çocukların sevinci de hüznü de paylaşmadaki cömertliğinden fikri ilhamını alan bir devletin temellerini atmıştır. Egemenlik coşkusu ile çocuk bayramını buluşturan milletimiz, Ona evrensel bir anlam da yükleyerek dostluk ve barış ikliminin tüm dünyaya çocuk masumiyeti ve dürüstlüğü ile yayılmasını da arzulamıştır.

Bizim çocuklarımızın tüm dünyadaki kardeşlerinden bir farkı vardır. Onlar kendi geleceklerini de teminat altına alan egemenlik ruhunun asli mirasçılarıdırlar. Onlar adlarına bayram armağan eden bir milletin evlatlarıdır. Ve onlar, adlarına armağan edilen bayramı paylaşmayı bilen, ev sahipliği yaparak tüm dünya çocuklarına çocuk masumiyeti ile barış ve kardeşlik havasını teneffüs ettirebilen ve geleceği bu temelde inşa edebilecek nesillerdir.

Onların bu farkı ve farklılığı gelecekte ne kadar ve nasıl yaşayıp kendilerinden sonraki nesillere ne şekilde devredecekleri ise bugün bizim yaptıklarımız ve yapacaklarımızla şekillenecektir. Yani gelecek nesillerin mesuliyeti bugün bizim üzerimizdedir. Ve bizim yaptıklarımız ve yapacaklarımız o emanetin ne kadarını asli sahiplerine teslim edeceğimizi belirleyecektir.

İlham Kaynağımız milletin zekâsı ve geniş ufkudur-

Kendi mesuliyetinin farkında olan ve kendi payına düşeni eksiksiz yapma gayretindeki Türk Çiftçisi bu topraklarda bir ve bütün yaşamanın verdiği gücün, kazanılan istiklalin ve kurulan Cumhuriyetin kıymetini asla unutmadan, üreterek ve vatan topraklarını sahiplenerek egemenliği taçlandırma ve çocuklarımızın istikbalini garanti altına alma gayretindedir. Biz Birinci Meclise kendi içimizden gönderdiğimiz 40 temsilcimizi niçin gönderdiğimizin farkındayız ve onlarında inşasında yer aldığı değerler manzumesinin takipçileriyiz. Üretenler ve üreticiler olarak biz, istikbalimizin garantisi çocuklarımızın gelecekte de tasasız, endişesiz, hür ve mutlu yaşayacakları bir vatan ve her 23 Nisan’da aynı coşku, mutluluk ve heyecanları yaşayabilmeleri için siyasi egemenliğin ekonomik bağımsızlıkla taçlandırılması gerektiğini biliyoruz. Ve bir şeye daha inanıyor, bir şeyi daha biliyoruz, biz yaşı, mezhebi, meşrebi her ne olursa olsun, köylüsüyle kentlisiyle, zenginiyle yoksuluyla, kuzeyiyle güneyiyle, doğusuyla batısıyla hepimiz bu toprakların eşit hisseye sahip çocuklarıyız. Bu toprakların çocukları olarak bu toprakların tamamında huzur iklimini egemen kılmak, refahı ve zenginliği her tarafa ve herkese ulaştırmak bizim hem tarihi mesuliyetimizdir hem de geleceğe borcumuzdur. Bu mesuliyeti ifa eder, geleceğe karşı borcumuzu öderken ilham kaynağımız, milletimizin zekası ve geniş ufkudur. Yani çocuk masumiyeti ile inşa edilmiş bir vatan ve herkese kardeşçe uzatılan el.

Bu inançla; istiklal ve ulusal egemenlik mücadelemizin önderi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, birinci meclisten başlayarak egemenliğimizin sembolü meclis çatısı altında milletimize hizmet vermiş ve ebediyete intikal etmiş tüm mebuslarımız ile şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Bundan 95 yıl önce hayır dualarıyla açılan ve Türk Milletinin tarihinde yeni bir dönem başlatan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının yıldönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, çocuklarımızın, coşkun sevinç,  mutluluk ve heyecanını ilelebet yaşanması ve yaşatılması dileğiyle paylaşıyorum.”