Panek Et-Süt Entegre Gıda Kompleksi

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ ÜST TEKNOLOJİNİN MERKEZİ OLUYOR

Konya’nın ve genelde de Türkiye’nin son 10 yılda dünya ile rekabet edebilmek için geçirmiş olduğu dönüşümün, gelişimin en önemli temsilcilerinden bir olan Konya Şeker’in bu dönüşüm ve gelişimi üst bir aşamaya taşımak için kurduğu Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi eğitime başladı. Tarım ve gıda sektörünü bilim ve teknoloji üretimi ile beslemeyi, her iki sektöre de yeni bir ivme kazandırmayı hedefleyen bu özelliğiyle de açılışı merak ve heyecanla beklenen Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, tarım ve gıda da başta genetik olmak üzere çok geniş bir alanda dünya çapında söz sahibi olacak uzmanlar ve akademisyenler yetiştirecek. 2009 yılında başlayan ve çok sayıda arama konferansı ile projelendirilen ve tarım ile gıdada Türkiye’yi dünyada başat ülke yapmak için araştırma ve geliştirme odaklı kurulan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi bu sene ülkemizde en yüksek puanlı öğrencilerin tercih ettiği ilk 4 üniversite arasında yer aldı. Başarılı öğrenciler tarafından büyük ilgi gören üniversitenin tüm programlarına yerleşen öğrencilerin tamamı ilk 40 bin içine giren başarılı öğrencilerden oluştu.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Türkiye’nin gıda ve tarım alanındaki ilk ihtisas üniversitesi olma özelliği ile dikkat çekiyor ve eğitim dili İngilizce.
 
DÜNYA’NIN ÖNDE GELEN TARIM VE GIDA ÜNİVERSİTELERİ İLE İŞBİRLİĞİ

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri, Hayvansal Üretim ve Teknolojileri, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Genetik ve Islah, Gıda, Metalurji ve Malzeme, Biyomühendislik, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İşletme gibi birçok alanda eğitim ve öğretim yapan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, dünyanın önde gelen üniversiteleri ile de işbirliği yapıyor.
Başta Amerika, Almanya, İngiltere, Japonya gibi ülkelerdeki gıda ve tarım alanında ihtisaslaşmış benzer nitelikte eğitim veren saygın üniversitelerle işbirliği anlaşmaları yapılırken, video konferans yöntemi ile öğrenciler farklı ülkelerin üniversitelerinden akademisyenlerden de eğitim alma imkânına sahip olacak. Öğrenci değişim programları da uygulayacak olan KGTÜ’u bir taraftan da seminer, konferans, makale paylaşımı, laboratuvar tecrübeleri gibi alanlarda yine dünyanın en saygın üniversiteleri ile işbirliği yapacak. Öğrencilerin, gelişmiş laboratuvar ortamlarında araştırmacı kimlikle yetiştirme amacında olan KGTÜ, bilgisayar teknolojileri başta olmak üzere üretim süreçlerindeki otomasyon ve bilişim sistemleri konusunda da öğrencilerini donanımlı şekilde yetiştirirken, 41 üretim tesisinin AR-GE ve ÜR-GE Merkezleri ile üretim süreçlerindeki mühendislik hizmetleri gibi konularda da öğrencilere pratik yapma imkânı sunacak.
 
DÜNYA ÇAPINDA LABORATUVARLAR 

Anadolu Birlik Holding Bünyesindeki çok sayıda laboratuvar ve AR-GE, ÜR-GE Merkezlerinin dışında Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı üst standartlarda bir AR-GE Merkezi de merkez kampüste 500 metrekare kapalı alanda kuruluyor. Üniversitelere, kamu kuruluşlarına ve özel sektöre hizmet vermesi planlanan Merkezi AR-GE Laboratuvarları ulusal ve uluslararası standart ve kriterlere göre Akredite laboratuvarlar olarak dizayn ediliyor. Modern analiz ve test cihazlarını bünyesinde bulunduracak laboratuvarın temel amacı, her türlü kurum ve kuruluşa araştırma, ürün geliştirme, üretim, test ve ölçüm gibi süreçlerde hizmet vermek ve Türkiye’nin gıda ve tarım alanındaki araştırmalarında öncülük etmek, ülkedeki araştırma, geliştirme, inovasyon ve üretim teknolojileri  konularında uygulanabilir projeler geliştirmek.
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Mikrobiyolojik İnkübasyon Laboratuvarı, DNA Hazırlık Laboratuvarı, Mikrobiyolojik İnkübasyon ve PZR Karışım Hazırlama Laboratuvarı, Moleküler Analiz ve Elektroforez Laboratuvarı, Bitki Doku Kültürü Laboratuvarı, Fiziksel ve Kimyasal Analiz Laboratuvarı, Enstrümental Analiz Laboratuvarı, Klimatize Bitki Laboratuvarı, Klimatize Alg Laboratuvarı, Bioassay Laboratuvarı, Biyosidal Laboratuvarı, Numune Saklama Soğuk Oda Ünitesi, Pilot Üretim Ünitesi’ni bünyesinde bulunduruyor. Ayrıca Konya Şeker bünyesindeki AR-GE merkezleri ile de Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Araştırma Merkezi işbirliği içinde olacak. Üniversitenin kuruluş fikrini, bilgiyi ürüne dönüştüren, yaşam bilimleri, gıda ve tarım üzerinde uzmanlaşmış bir üniversite oluşturuyor. Bu amaç doğrultusunda akademik ve teknolojik altyapısını oluşturmakta olan KGTÜ, uluslararası bir araştırma üniversitesi olmayı hedefliyor. Öğrencilerine en güncel teknolojilerle donatılmış laboratuvarlarda ve bazıları dünyada ilk olan AR-GE faaliyet ve projelerinde yer alabilme imkânı sağlayacak üniversitede, günümüz klasik eğitim modelinden farklı olarak, fakülte bazında öğrenci alımı yapılıyor ve ilk yılın ardından bölüm seçimi, herhangi bir kısıtlama olmaksızın öğrencinin tercihine bırakılıyor.
Diğer taraftan Üniversitede öğrencilere iki ana dal imkânı yapma olanağı da sunuluyor.
 
BİLGİYİ ÜRÜNE DÖNÜŞTÜREN ÜNİVERSİTE

"Bilgiyi ürüne dönüştüren üniversite" fikriyle yola çıkan, akademik ve teknolojik altyapısını bu fikir üzerine kuran Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi’nin gücünün kaynağını, üniversitenin kurucusu Türkiye’nin en büyük kuruluşlarından Konya Şeker ve Anadolu Birlik Holding oluşturuyor. 11 kampüste 41 üretim tesisine sahip Anadolu Birlik Holding üretim teknik ve teknolojileri konusunda kurucusu olduğu Üniversitenin bilgi ve proje üretimiyle yapacağı katkıyla büyüme ivmesini hızlandırmayı hedefliyor. Konya Şeker’in hedefinin dünyanın en büyük 5 gıda şirketinden biri olduğunu söyleyen AK Parti Karaman Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, Üniversitenin kuruluş amacını özetlerken “Konya Şeker hedefi orta vadede dünyanın en büyük beş gıda şirketinden biri olmak. Bu potansiyel bu topraklarda var. Yani bu toprakların üretim potansiyeli dünyanın en büyük beş gıda şirketinden birini Konya’dan çıkarmaya yeter de artar bile. Ancak bu kuru lafla olacak iş değil. O hedefi hayalden hayata taşımak için birim alandan daha çok üreteceğimiz, ürettiğimizi daha nitelikli işleyeceğimiz teknik, teknoloji ve bilgiye ihtiyacımız var. Bunu yapacak olan üniversitedir. Bizim sektörümüzün ihtiyacı dökülen akıl terini zenginliğe dönüştürecek akıl terletecekleredir. Bu üniversite akıl terletecekleri, tarım ve gıdanın yıldızlarını, tarım ve gıdanın kurmay heyetini yetiştirmek için kuruldu. Hem tarımsal sanayinin hem tarım sektörünün hem gıda sektörünün nitelikli eğitimli insan gücüne talebinin olduğunu biz biliyoruz. Çünkü bu eksikliği yaşayanlardan biri de bizim kurumumuz. Eksik nasıl gideriliyor. Diplomanızda ya da master belgenizde Wageningen’in, Hohenhaim’in, Michagen Üniversitesinin, Texas AM’in, Bologna Üniversitesinin mührü olanlarla gideriliyor. Sektör ya o kaynaktan yararlanıyor ya da burada verilen diplomaya sahip bir gencimize iki üç sene yatırım yapıyor. Sektörün ihtiyacı olan gençlerimizin hepsini oralara göndermek mümkün değil, ancak oradaki eğitim sistemini burada kurmak pekâlâ mümkündü ve biz de burada kurduk” diyor. 

YEŞİL KAMPÜS

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Kampüsü, yeşil kampüs standartlarına göre tasarlandı. Toplam 150 bin metrekare kapalı alana sahip kampüste, üç farklı fakülte binası, kültür ve kongre merkezi, kütüphane ve spor salonu bulunuyor. Kampüste yurtlar, yemekhane ve sağlık merkezi de yer alacak.

Merkez kısmı trafiğe kapalı ve dışarıya doğru genişleyen büyük bir daire biçiminde tasarlanan kampüste, eğitim-öğretim ve sosyal faaliyetlerle ilgili yapıların yanısıra, bağımsız bir teknopark bölgesi bulunuyor. Bünyesinde en son teknolojiyi barındıracak bir Ar-Ge binasının yer alacağı teknopark bölgesinde ayrıca bir kuluçka merkezi, test ve analiz laboratuvarları, merkezi laboratuvar ve pilot üretim tesisi yer alacak.