Panek Et-Süt Entegre Gıda Kompleksi

Konuk; Milletimiz Bu topraklarda Ne Fikren Ne Fiziken Geri Adım Atmaz.30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 93’üncü yıldönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınlayan Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Recep Konuk, milli bayramların bizim millet olarak bağlarımızı güçlendiren bir tarihi an ve o tarihi anın yüklendiği mananın millet hafızasında nesilden nesile taşınmasını sağlayan özel ve özellikli günler olduğunu söyledi, “Milletimizin karakter ve iddiasının temsilcileri olarak bizler daha müreffeh, daha güçlü daha itibarlı, daha zengin, daha kudretli, demokrasi standartları daha yüksek bir Türkiye iddiamızdan geri adım atmama kararlılığındayız” dedi.

“Bu özel ve özellikli günler ya ifade ettikleri bir başlangıç ya hep birlikte ulaşılan bir zafer, elde edilen başarı veya elbirliği ile ulaşılan sonucun tüm mana bütünlüğüyle milletçe yaşanmasını ve yaşatılmasını sağlar” diyen Konuk, “Biz millet olarak, her milli bayramda hep birlikte yeniden o güne döner, o günlerin yüklendiği mana bütünlüğünü yeniden idrak eder ve milletimizin yaşadıklarından ve omuz omuza vererek ortaya konulan irade ile başarılarından, birbirimize tekrar kenetlenmek, zorlukları aşmak ve yeni hedeflere yürümek için ilham ve güç alırız” şeklinde konuştu.

93 yıl önceki irade ve kararlılık bugünde aynıdır

O tarihi günün, o tarihi zaferin üzerinden bugün 93 yıl geçtiğini ifade eden Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Recep Konuk, kutlama mesajında şu ifadeleri kullandı;

“Bu anlamda 30 Ağustos, Anadolu’nun kendi talihini döndürdüğü ve kendi tarihini kendi eliyle yazacak kudret ve iradeyi şartlar ne olursa olsun sergileyeceğini tüm dünyaya ispat ettiği gündür. Bizim milletimizin son sığınma noktası Anadolu ve Trakya’ya doğru başlayan ve istisnalar hariç yaklaşık iki buçuk asır süren çekilme sürecinin sona erip millet olarak sokulmak istediğimiz kalıbı kırdığımız gündür 30 Ağustos. 30 Ağustos’ta milletimiz bir ve bütün olarak hüzün ve acıyla dolu bir süreci, zihni ve fiziki geri çekilme sürecini Anadolu’da dik durarak ve üzerine hayasızca gelenlere diklenerek son vermiştir.

O tarihi günün, o tarihi zaferin üzerinden bugün 93 yıl geçti. O tarihi zaferin hatıraları ve hatırlattıkları bugün de milletimizin hafızasında tazedir ve o tarihi günlerde sergilenen irade ve kararlılık bugün de dip diridir. Millet olarak biz 93 yıl önce ne fikren ne fiziken geri adım atmayacağımızı tüm dünyaya ilan ettik. İstiklalden geri adım atmayız dedik, birliğimizden ve bütünlüğümüzden vazgeçmeyiz dedik. Anadolu ve Trakya’da kardeşlik hukukumuzdan, bir ve bütün yaşama kararlılığımızdan taviz vermeyiz dedik.”
 

Bu iddia, ebediyen hür ve bağımsız yaşama kararlılığıdır

Konuk, 30 Ağustos’un millet olarak vatana sahip çıkma kudretini sergilediğimiz, zaferle sonuçlandırdığımız mücadelenin sonunda istikbalimizi yeni bir başlangıçla şekillendirme kabiliyetini gösterdiğimiz ve en önemlisi de birlik imtihanını başarıyla verdiğimiz en büyük imtihan günlerimizden biri olduğunu vurgulayarak şunları söyledi;

“Bugün o tarihi olayın yıl dönümünü kutluyoruz. 30 Ağustos’ta millet olarak biz, Anadolu’yu acı, kavga ve kaosun merkezi yapmaya çalışanlara inat, kardeşliğin, zenginliğin ve şefkatin coğrafyası yapmak için irade ve kararlılığımızı sergiledik. Bu zaferle Türk milleti bir iddia ortaya koymuş ve o iddiasına tarihi bir imtihandan geçerek sahip çıkmıştır. Bu iddia, ebediyen hür ve bağımsız yaşama kararlılığıdır. Bu iddia Anadolu ve Trakya’da yaşayan tüm millet evlatlarının ortak gelecek hayali ve birlikte yaşama iradesini asla terk etmeyecekleri iddiasıdır. Bu iddia hür ve müreffeh Anadolu ve Trakya iddiasıdır.

İrade ve kararlılığını can pahasına göstermiş, kudret ve kabiliyetlerini tarihin akışını değiştirerek ispatlamış ve tarihin omuzlarına yüklediği sorumluluğun gereklerini lâyıkıyla yapmış bir milletin evlâtları olarak, o ruh halinin ve düşünce iklimin mirasçılarıyız ve her tarihi imtihanı başarıyla verecek, irade, kararlılık, kabiliyet ve kudrete dün olduğu gibi bugün de sahibiz.

Millet olarak biz şunu biliyor, şuna inanıyoruz; biz fiziki ve zihni geri çekilme sürecine 93 yıl önce nokta koyduk. 93 yıldır her sahada kendine biçilen rol yerine kendi rolünü kendisi belirleme kararlılığında olan ve bu kararlılıktan asla geri adım atmayan bir milletiz. Dün bu topraklar üzerinde oyun kuranlar nasıl milletimizin çelikten iradesi karşısında sükût-u hayale uğradılarsa, benzer oyunları yeni versiyonlarıyla sahnelemeye heveslenenler de yarınlarda buna heves edecekler de karşılarında o çelikten iradeyi bulacaklardır.”

Daha güçlü Türkiye iddiamızdan geri adım atmadık

“Milletimizin karakter ve iddiasının temsilcileri olarak bizler daha müreffeh, daha güçlü daha itibarlı, daha zengin, daha kudretli, demokrasi standartları daha yüksek bir Türkiye iddiamızdan geri adım atmama kararlılığındayız” diyen Konuk, sözlerini şöyle bitirdi:

“Bu kararlılığımızda ilham kaynağımız milletimizin tarihin akışına yön veren sayısız imtihanda sergilediği irade, kararlılık, kudret ve kabiliyettir. Bu gayretimiz de örneğimiz tarihe iz bırakan ve bizi biz yapan mana bütünlüğünü ifade eden milli günlerimizdir.

Bu duygu ve düşüncelerle, 30 Ağustos 1922’de tarihin imtihan meydanına çıkarak bize bu zaferi armağan eden Başkumandan Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, tarihten geleceğe bir coşkun ırmak gibi akıp gelen milletimize bu yolculuğunda hürriyet ve istiklalini armağan eden, artık geri adım yok diyen aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Hürriyet ve istiklalin kazanılma şartlarının, o gün ortaya konan kudret, kabiliyet ve ortak iradenin asla unutulmaması, dileğiyle 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyorum.”