Panek Et-Süt Entegre Gıda Kompleksi

Konuk, dünya gündeminde kalmaya devam ediyor.

Pankobirlik Genel Başkanı ve Konya Şeker A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Recep KONUK, Dünya gündeminde kalmaya devam ediyor. 3,5 milyon okuyucuya ulaşan ve on yıldan fazla süredir İngiltere’nin en fazla satan günlük gazetesi olan “The Sunday Telegraph” ve günlük yayınlanan “The Daily Telegraph,” Pankobirlik, ve Konya Şeker A.Ş. Yönetim Kurulu ve Anadolu Birlik Holding İcra Kurulu Başkanı Recep KONUK ile özel bir röportaj yaptı.

Pankobirlik ve Konya Şeker ile ilgili gazetenin değerlendirmeleri ile birlikte Konuk ile yapılan kapsamlı röportajın da yer aldığı ve dünya çapında Ülke ve Hükümet temsilcileri, liderler, yöneticiler ve üst düzey bürokratlara da dağıtılan Gazetenin Özel Ekinin yayınlanma amacı olarak; “Tüm Dünyadaki iş adamlarını ve yatırımcıları yeni ortaklıklar ve yatırımlar yapmak üzere işbirliği odaklı olarak, Türkiye’ye davet ederken, yabancı yatırımcıları Türk yatırımcılarla buluşturmanın hedeflendiği” vurgulandı.

Gazete Türkiye özel ekinin sunumunda; “Küresel anlamda Türkiye’nin merkezi bir rol oynadığı konusunda en ufak bir şüphe yoktur. Türkiye, küresel ekonomide ön saflara doğru ilerlerken, yurtdışı ilişkilerinde daha aktif bir rol üslenmekte ve ülkenin Avrupa Birliği’ne adaylık konusunda pozisyonu kuvvetlenirken, uluslararası işbirliği zorunluluğu artmaktadır. Anahtar sektörlere ve başlıca firmalara odaklanarak iki taraflı olarak hazırlanan raporlarımız, bilgi açığını kapatmayı amaçlamaktadır. Ülkenin önde gelen liderleriyle yapılan röportajlar sayesinde kültürel farklılıkları azaltarak, yatırım ve ticaret olanaklarını arttırmak ve sonuç olarak The Sunday Telegraph okuyucularına ekonomik ve ticari bütünleşme hakkında objektif bir yaklaşım sunmak amaçlanmıştır” denildi.

Gazete, birincisi 11 Ekim 2009 diğeri 1 Kasım 2009 tarihlerinde olmak üzere “Türkiye Küreselleşiyor”, “Türkiye de Çok Büyük Yatırım Olanakları” başlıklı iki özel PM Communications eki yayınladı.

Gazetenin Türkiye Özel Ekinde yer alan röportajında Recep KONUK; Türkiye’de Tarım ve Şeker Sektörü ile Konya Şeker’in sektördeki yeri ve geleceği ile Türkiye’nin en önemli sanayi kuruluşları arasında 52. sırada yer alan Konya Şeker’e ait Tarımsal Sanayi yatırımları, Enerji Yatırımları ve yeni iş imkânlarını konusunda kendisine yöneltilen soruları cevaplandırdı. Özel Ekte Pankobirlik Genel Başkanı ve Konya Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Recep Konuk’un yanı sıra Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, önemli bankaların temsilcileri ve TOKİ’nin görüşlerine de yer verildi.

Gazetenin “Alternatif Bir Gelecek İçin Türk Çiftçisini Birleştirmek” başlığı altında Recep Konuk’un Başkanlığında Pankobirlik’in vizyonunun anlatıldığı değerlendirmede, Pankobirlik’in Türkiye’nin tarım sektöründe en büyük sivil toplum kuruluşu olduğu vurgulanırken, faaliyetlerini hükümetten maddi destek almaksızın yürüttüğü ve üretimin tüm aşamasını başarıyla yönettiği belirtildi.

Dergi şeker sektörüne ve Türk çiftçisine 37 yıldır hizmet veren Pankobirlik’in 616 milyon Pound sermayeye sahip olduğunu, yıllık cirosunun 1 milyar 680 milyar dolara ulaştığını ve 9.000 kişiye doğrudan istihdam sağlayan kurumun ortaklarına ürün bazında yıllık 170 milyon dolar ayni ve nakdi destek sağladığını belirtti. Bu özelliğiyle Pankobirlik’in Türkiye’de tarım sanayi entegrasyonun sağlanması konusunda örnek bir kuruluş olduğunu belirten dergi, 1972 yılında kurulan birliğe ortak yaklaşık 1,7 milyon üreticinin Türkiye’deki 81 ilin 64’ünde pancar tarımı yaptığını yazdı. Dergi, Pankobirlik’in kooperatiflere ait 7 şeker fabrikası ile birlikte 50’den fazla iştirakiyle Türkiye’de önemli bir yere sahip olduğu yorumunu yaptığı değerlendirmesinde Pankobirlik Yönetim Kurulu Başkanı Recep Konuk’un Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi ve Konya Şeker A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlıklarını da yaptığını belirterek sektörde ve şeker sanayinde oldukça deneyimli olduğunu vurguladı.

Pankobirlik Yönetim Kurulu Başkanı Recep Konuk’un “üretici ortakların tüm yöneticileri ve Pankobirlik yönetimini demokratik usullere uygun olarak seçimle” belirlediğine dair sözlerine yer vererek birliğin demokratik yapısına da değinen Gazete, Pankobirlik’in hem ekonomik hem sosyal faaliyetleriyle Türkiye’deki ticari kuruluşlar ve kooperatifler için bir model olduğunu yazdı.

Konuk’un “Pankobirlik’in bir üretici birliği olmakla birlikte ekonomik sürecin endüstriyel boyutunun yanı sıra tüm ekonomik faaliyetlerin de içinde yer aldığına” dair sözlerine de geniş yer veren Gazete, değerlendirmesinde Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk’un özetle şu sözlerini okuyucularına aktardı; “Başarımız sadece idarecilerin başarısı değildir, bu başarı çiftçiden, işletmelerdeki işçiye, yöneticiye kadar herkesin sürece katılmasının ve katkısının sonucudur. Şeker pancarı tarımı ve sanayisi, Türkiye çapında yaklaşık 450.000 ailenin tarımsal faaliyetini sürdürmesine imkân yaratmaktadır. Ve sektör gelişmekte olan Biyoetanol pazarını da desteklemekte, gelişimi için üretim altyapısı olma özelliğini taşımaktadır. Bu da gelecekte daha fazla iş imkânı demektir.”

Pankobirlik’in kooperatif ortaklarının arasında en dikkat çekeninin Konya Pancar Ekicileri kooperatifi ve Konya Şeker olduğunu belirten Gazete, Konya Şeker’in Türkiye’nin en büyük şeker üreticisi olduğunu vurgulayarak, “O’nun başarısı Pankobirlik’in başarısını temsil etmektedir” yorumunu yaptı.

Pankobirlik Genel Başkanı ve Konya Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Recep Konuk’un “Dünyamızın Geleceğini Düşünmek ve Daha İyi bir Gelecek İçin Hep Birlikte Çalışmak Zorundayız” sözlerini ara başlıkla öne çıkaran Gazete Konuk’un özetle şu görüşlerini okuyucularına aktardı;

“Şeker pancarı önemli ve stratejik bir endüstriyel bitkidir. Şeker pancarı, Türkiye’de tarım sektörü açısından en önemli istihdam ve gelir kaynağıdır. Şeker pancarı tarım sektöründe en çok katma değer yaratan ürünlerden biridir. Pancar ekim alanlarının daralması durumunda Türkiye’nin tarımsal üretim potansiyeli yeterince kullanılamayacaktır. Pancar tarımı kendi ekonomik değeri dışında, nakliye sektörü, hayvancılık gibi yan sektörleri de canlandırmaktadır. Ancak tüm bunların ötesinde şeker pancarı temiz enerji kaynağı olarak dünyada gelişmekte ve kullanımı teşvik edilmekte olan biyoetanolün de ham maddesi olarak değeri kanıtlanmış bir üründür.”

Konya Şeker’in Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında 52 nci sırada yer aldığını belirten Gazete, şirketin iki fabrikasının yeni teknoloji ile donatıldığını, Türkiye’de bir ilk olan sıvı şeker üretim tesisinin kurulduğunu, damla sulama sistemleri üretimi için yassı boru üretim tesisi, biyoetanol tesisi, sert şekerleme ve çikolata üretim tesisleri ile yem fabrikası yatırımlarının tamamlandığını belirterek, Başkan Konuk’un Seydibey Tesisleri ile ilgili “Ultra modern bir patates işleme hattının tedariki için Konya Şeker ile BMA “Hollanda” arasındaki müşterek teşebbüsten mutluluk duymaktayız. Bu tesis, (mevsimsel mahsül rotasyonu) münavebe ürünlerin de değerlendirilmesini sağlayarak üreticiler için yeni bir gelir kaynağı yaratmıştır” sözlerine yer verdi.

Konuk’un “Konya Şeker’in temel felsefesinin merkezinde sosyal sorumluluk bilinci yer almaktadır” sözlerine yer veren gazete, ayni ve nakdi desteklerle çiftçilere karşı sorumluluklarını yerine getiren Konya Şeker’in eğitim ve spora verdiği desteğin yanı sıra ağaç dikimi, suyun tasarruflu kullanımı gibi çalışmalarla sosyal sorumluluk projelerini de yürüttüğünü vurguladı.

www.recepkonuk.com.tr