Panek Et-Süt Entegre Gıda Kompleksi

İklimin Vurduğu Pancar Hem Çiftçiyi Hem Fabrikayı Etkiledi Buna Rağmen Pancara En İyi Fiyat Yine Konya Şeker’den GeldiPancar Üreticisine Destek İçin 307.289.371 TL Avans Ödeyen Konya Şeker, Bugün (Salı) Yaptığı 255.941.669 TL’lik Ödeme ile 2014-15 Kampanya Dönemi Pancar Bedeli Ödemelerini tamamladı. 2014-15 Kampanya döneminde sözleşmeli ekim yapan 18.041 Pancar üreticisine alımını gerçekleştirdiği 3.265.488 Ton pancar karşılığı Toplamda  563.231.040 TL Pancar Bedeli Ödeyen Konya Şeker pancarın filizlenme döneminde ortaya çıkan karadrina hastalığı ile mücadele için kullanılan  1.800.000 TL’lik ilaç bedelini de üstlenirken, ülke genelinde yaşanan ve olumsuz iklim koşullarından kaynaklanan düşük polar problemi nedeniyle de üreticisine ton başına 6 TL olmak üzere toplamda 18.000.000 TL afet farkı ödemesi yaptı. 16 Polar Pancar için ton başına 160 TL fiyat belirleyen Konya Şeker bu fiyata yine ton başına 6 TL afet farkı verirken, 16 polar pancar için 6 TL’lik bu farkla birlikte temiz pancar ve nakliye primleri de dahil edildiğinde 16 polar pancar için belirlenen bu fiyat 185.90 TL’yi geçti.

Hatırlanacağı üzere 2014-15 kampanya dönemini kapsayan ve 2014’te pancar tohumunun tarlaya düştüğü süreçte hava koşulları olumsuz seyretmiş ve 2014 kışı ile bahar aylarında 10-15 Yılda bir görülen kuraklık yaşanmış, yetersiz kar yağışı ve yağmurun yağmaması sebebiyle ülke genelinde tüm ürünlerde hem rekolte düşüşü meydana gelmiş hem de hasadı yapılan ürünlerde kalite problemi ortaya çıkmıştı. Olumsuz iklim şartları tüm ülke genelinde ve tüm ürünlerde olduğu gibi Konya Bölgesinde de üreticiyi etkilemişti. Olumsuz hava koşullarının ilk etkisi karadrina adı verilen ve pancarın yaprak ve kök kısmını hızla yiyen kurtçukla kendisini göstermiş, Konya dışındaki bazı bölgelerde telafi edilemeyecek boyutta zararlara sebep olan bu zararlıyla Konya Şeker erken mücadeleye başlamış ve afet boyutuna ulaşmadan karadrinanın önünün kesilmesini sağlamıştı. Bölgede görülür görülmez karadrina ile mücadele için yeterli miktarda tarımsal ilacı temin eden Konya Şeker, mücadele için gerekli ilaç bedeli olan yaklaşık 1.800.000 TL’yi karşılayarak üreticinin üzerindeki ek maliyeti de üstlenmişti. 2014 yılındaki olumsuz iklim şartları sebebiyle ülkemizdeki tüm tarım ürünlerinin ziraatinde problemler yaşanmış bu olumsuzluklar tüm bölgelerdeki pancar üreticisini de etkilemişti. Ülke genelinde pancar tarımında önceki yıllara göre düşük polar problemi yaşanır ve ülke genelinde polar ortalaması 14.80 olarak gerçekleşirken,  bundan en az Konya Bölgesi etkilenmesine rağmen polar ortalaması 2014-15 kampanya döneminde %15.95 ‘te kaldı. Konya’da hasatı yapılan pancar polar ortalamasının ülke ortalamasının 1.15 puan üstünde olmasına rağmen Konya üreticisinin düşük polar problemi nedeniyle mağdur olmaması amacıyla ürün fiyatını belirlerken oluşabilecek mağduriyetleri giderecek bir fiyatlama politikası geliştiren Konya Şeker, polardan bağımsız ton başına ilave bir ödeme yaparak olumsuz iklim koşullarından kaynaklanan ve düşük polar problemi yaşayan üreticilerin mağduriyetini giderdi. Polardan bağımsız yaptığı 6 TL’lik telafi ödemesiyle üreticisine toplamda 18.000.000 TL ek ödeme yapan Konya Şeker,  2014-15 Kampanya döneminde 3.265.488 ton pancar işlerken, 417.610 ton şeker üretti. 2014-15 Kampanya döneminde % 12.97 randımanla pancarı işleyen Konya Şeker, Türkiye ortalamasının üstünde bir randımanla üretim gerçekleştirirken, 653.769 Ton yaş küspe ve 20.771 Ton kuru küspe üretimi yaptı. 2014-15 kampanya döneminde 8 bölge ve 238 köydeki 18.041 sözleşmeli üreticiye 457.453 dekarlık alanda şeker pancarı ürettiren Konya Şeker, pancar tesliminde 36 kantarıyla yedi gün yirmi dört saat üreticiden pancar alımı gerçekleştirdi. Geçtiğimiz kampanya dönemlerinde olduğu gibi bu kampanya döneminde de gününden önce ödeme geleneğini sürdüren Konya Şeker, üreticiyi tohum tarlaya düşmeden avansla desteklemeye başladı ve ürün bedelinin yaklaşık % 54.87 ‘sine karşılık gelen 307.289.371 TL’yi ayni ve nakdi avans olarak ödedi. Bugün (Salı) üreticilerin hesabına yatırılan 255.941.669 TL’lik ödemeyle pancar bedeli ödemesini tamamlayan Konya Şeker, pancar üreticisine toplamda 563.231.040 TL ödeme gerçekleştirmiş oldu.

Tarım sektörünün risklere en açık sektör olduğunu vurgulayan ve çiftçi için bazen iklim şartlarının istendiği gibi gitmediğini hatırlatan Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Recep Konuk 2014 yılının da o yıllardan biri olduğunu belirterek, “iklim şartlarının üreticiyi zorladığı yıllarda üreticinin güçlü kurumları olacak ki, zor kolay edilebilsin, üreticinin yüzünden tebessüm eksik olmasın” dedi.

2014-15 Kampanya döneminde tüm Türkiye’de pancar üreticisinin zor bir yıl geçirdiğini söyleyen Başkan Konuk, “pancarın filizlendiği dönemde karadrina denilen bir kurtçukla mücadele etmek zorunda kalan pancar üreticisi 2014 kışında kar yağışının yok denecek kadar az olması ve pancarın gelişme döneminde bahar yağmurlarının yağmaması nedeniyle 10-15 yılda bir yaşanacak zor ve zorlu iklim koşullarıyla yüz yüze kaldı. Bu zor şartlara rağmen Konya çiftçisi pancara gözü gibi bakarak pancarını o şartlarda olabilecek standartların üstünde üretti” şeklinde sürdürdüğü değerlendirmesinde özetle şunları söyledi;

“Türkiye genelinde olumsuz iklim koşulları sebebiyle geçtiğimiz yıl pancar ziraatinde yaşanan problemden üretici ortaklarımızın etkilenmemesi için Konya Şeker olarak hem zirai üretim sürecine müdahil olduk hem de ürün fiyatlamasında üreticinin mağdur olmaması için tedbir geliştirdik.

Pancar üreticisini bu sene en çok zorlayan husus ise düşük polar problemi oldu. Olumsuz iklim koşullarından kaynaklanan bu problemde de üretici lehine bir çözüm aradık ve tüm işletmeler ellerine 16 polar pancar neredeyse gelmemesine rağmen 16 polardan fiyat açıklarken biz 16 polar pancardan fiyat uygulamasına polardan bağımsız ton başına ilave ödeme yaparak, polar zararlarını telafi edecek şekilde yeni bir uygulamaya gittik. Yani 16 polar ve üzeri pancar bu sene itibarıyla ülkemizin neredeyse hiçbir yerinde yok. O nedenle 16 polar pancara yüksek fiyat verilmiş veya verilmemiş pek anlamı da yok. Önemli olan bugünün şartlarına göre üreticiyi mağdur etmeyecek çözümü bulmaktır. Biz ona odaklandık ve ülkemizde yine pancara en iyi fiyatı vermemize rağmen polardan bağımsız ton başına bir ilave ödeme yapma kararı aldık. Yani üreticinin pancarının poları 10 da olsa 16 da olsa 16’nın üzerinde de olsa bu ilave ödemeyi yaptık. Her üretici 17,18, hatta 20, 22 polar pancar üretmek ister ancak bazen iklim şartları bu sene olduğu gibi bu iyi niyete rağmen üretimde üreticinin bu rakamları yakalamasına izin vermez. Biz de bu sene yaşanan bu durumu en iyi bu şekilde telafi edebileceğimizi düşünerek bu uygulamayı gerçekleştirdik.

Bizim bir tane amacımız var, daha çok üretim, daha çok ürün, daha nitelikli üretim ve ürüne en iyi fiyat. Bunlar değişmez amacımız ancak bir de anayasamız var, dar günde var olmak. Yani üreticinin dar gününde yanında olmak, onu desteksiz bırakmamak. Bu nasıl olur? Kurumunuz güçlüyse olur. Yapılan her yatırım bu amacı laf olmaktan çıkarıp, uygulamaya taşımak içindir. Pancarı son gramına kadar işleyebileceksiniz ki, pancar şekerini katma değerli ürünlerde değerlendirebileceksiniz ki toplam gelirinizi arttırıp pancara iyi fiyat verebilesiniz, şartlar üreticiyi zorladığında ona destek olabilesiniz. Nitekim biz şeker fabrikalarımızı, küspe kurutma, biyoetanol, organik gübre, sıvı karbondioksit gibi üretim alanları ile tahkim ettiğimiz ve bu tesislerle pancarı son gramına kadar işleyebiliyoruz. Şekeri şeker olarak satmak yerine bizim şekerimizi çikolatada, lokumda, bisküvide, gofrette, helvada daha kıymetli hale getirdiğimiz için üreticimizi hem zirai üretim sürecinde avanslarla hem ürün fiyatlamasında en iyi fiyatı vererek, hem de zirai üretim için şartlar elverişli olmadığında onun uğradığı zararın en azından bir kısmını telafi ederek üreticimizi destekleyebiliyoruz. Dünya’da ürünü teslim almadan ürün bedelinin yarısından fazlasını hatta bu sene bu rakam %54.8 oranındadır, avans olarak ödeyen başkaca bir işletme sanmıyorum ki olsun. Mevsim şartları kötü gitti diye üreticiye telafi ödemesi yapan özel bir işletme Türkiye’de var mıdır bilmiyorum dünyada ise belki bizim gibi güçlü kooperatif şirketleri ancak bunu yapabiliyordur.”