Panek Et-Süt Entegre Gıda Kompleksi

BAYRAMLARIN TADINA TAT, COŞKUSUNA COŞKU KATMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ“Millet olarak üzerimize serpilmeye çalışılan o ayrılık tohumlarına karşı en büyük direnç noktamız şüphesiz bizi birbirimize bağlayan manevi ve kopmaz bağdır. Farklılıkları ehemmiyetsiz hale getiren en sağlam ortak zeminimiz ise ülkemizin dört bir tarafında her kişi ve hanesinde teneffüs ettiğimiz manevi iklimdir, Ramazandır, Kandillerdir, Bayramlardır” Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında birlik ve beraberliğin önemine bu cümlelerle dikkat çeken Başkan Recep Konuk, “Bayram günleri bizim için sıradan günler değildir. Bayram günleri üç, beş günlük fasılasız tatil günleri de değildir. Bayram günlerinin manası, sadece nefis terbiyesinden alın akıyla çıkma coşkusunun yaşandığı günler de değildir. Biz millet olarak bayram günlerini dargınlıkların son bulduğu, yakın uzak herkesin kardeşlik hukukuyla birbirine sarıldığı, bayram tebrikini vesile kılarak içten kucaklaştığı günler olarak anlarız.” dedi.
 
AYRILIK TOHUMLARINA KARŞI EN BÜYÜK DİRENÇ NOKTAMIZ BİZİ BİRBİRİMİZE BAĞLAYAN MANEVİ VE KOPMAZ BAĞDIR
 
“Millet olarak bizi birbirimize bağlayan bağların topyekûn hedef alındığı bir tarihi sınavdan geçtiğimiz günlerdeyiz. Kâh yaşam tarzları, kâh nesep, meşrep farklılıkları, kâh siyasi tercihler, kâh ekonomik sebepler üzerinden ayrılığın, gayrılığın nifak tohumlarının içerden dışardan milletimizin üzerine uzunca bir süredir serpilmeye çalışıldığı bir dönemden geçiyoruz. Bu ayrılık tohumlarının serpilip sulandığı zeminin malzemesi bazen seçimler, bazen ekonomideki dalgalanma, bazen inançlara yönelik istismar, bazen de etnik ayrımcılık oluyor. Millet olarak üzerimize serpilmeye çalışılan o ayrılık tohumlarına karşı en büyük direnç noktamız şüphesiz bizi birbirimize bağlayan manevi ve kopmaz bağdır. Farklılıkları ehemmiyetsiz hale getiren en sağlam ortak zeminimiz ise ülkemizin dört bir tarafında her kişi ve hanesinde teneffüs ettiğimiz manevi iklimdir, Ramazandır, Kandillerdir, Bayramlardır” diyen 25. ve 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.  

 
BAYRAMLAR, BİRLİĞİMİZİ KUVVETLENDİRECEK ÖZEL GÜNLERDİR 

Başkan Konuk, mesajında ayrıca şu ifadelere de yer verdi: “Ortak teneffüs edilen, varlıklısına yoksuluna, kökünü kökenine, yaşam tarzına, siyasi tercihlerine bakmaksızın 82 milyonu aynı kıblede, aynı dualarla buluşturan Bayramlarımız. Bu sene nefis imtihanından geçip eriştiğimiz Ramazan Bayramını bizi birbirimize bağlayan bağlara hücumun arttığı bir dönemde idrak ediyoruz. Aynı yolun yolcuları, aynı kaderi paylaşmış, cefada, kederde ve sevinçte ortaklık etmiş ataların torunları olarak bu bayramda da her Bayramda olduğu gibi bizi birbirimize bağlayan bağları bir kez daha sağlamlaştıracağız, o bağlarda hasar görenler varsa tamir edeceğiz. Çünkü biz dini bayramlarımızı sıradan bir kutlamanın, sevinç, neşe ve coşkudan ibaret zaman anlayışının dar kalıplarına sığdırmıyoruz, sığdıramayız. Bayram günleri bizim için sıradan günler değildir. Bayram günleri üç, beş günlük fasılasız tatil günleri de değildir. Bayram günlerinin manası, sadece nefis terbiyesinden alın akıyla çıkma coşkusunun yaşandığı günler de değildir. Biz millet olarak bayram günlerini dargınlıkların son bulduğu, yakın uzak herkesin kardeşlik hukukuyla birbirine sarıldığı, bayram tebrikini vesile kılarak içten kucaklaştığı günler olarak anlarız. Biz bayramları, hoşgörüyle bezer,  huzur iklimi ile taçlandırırız. Biz bayramları birliğimizi ve bütünlüğümüzü kuvvetlendirecek özel günler olarak kabul ederiz. Biz bayramlarda sevgimiz gibi eldekini de paylaşır, milletçe dayanışma ve yardımlaşmanın manevi hazzını tadarız. Biz bizim manevi coğrafyamızda her sene her iki bayramda da taze bir başlangıç yapar, hoşgörü ve karşılıklı muhabbet iklimini doyasıya teneffüs ederiz. Biz bayramlarda kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına yurdun dört bir yanında aynı duygu bütünlüğünde buluşur, aynı manevi havayı teneffüs eder, sevinç, coşku, heyecan kadar varsa sevincimizi gölgeleyen burukluklar onları da paylaşır, sevinç ve kederde ortaklık ederiz.”
 
MANEVİ İKLİMİN İLELEBET EGEMEN OLMASI EN BÜYÜK TEMENNİMİZDİR

Başkan Recep Konuk, mesajını şu cümlelerle tamamladı: “Milletimizin bu ay içerisinde gösterdiği asaletin ve yüksek şuurun bir sonucu olarak, yoksullara, düşkünlere yönelik olarak her yerde yardımlaşmayı ortak bir tavır olarak tezahür ettirmesi, aynı ezan, aynı kıble, aynı hayır duaları ve aynı değerleri paylaşarak ülkemizin her tarafında ortak bir manevi havayı teneffüs ettirmesi,  bizim, bizi millet yapan bağların ne kadar güçlü, derin ve kopmaz olduğuna dair inancımızı pekiştirmiştir. Ramazan ayı münasebetiyle yaşadığımız bu manevi iklimin bizim coğrafyamızda ilelebet egemen olması en büyük temennimizdir. Bir başka temennimiz daha vardır, yoksula ve ihtiyaç sahibine yardım etmekten kimsenin imtina etmediği ülkemizde, bizim gönlümüzden geçen; yardımlara ihtiyaç duyacak hiç kimsenin kalmamasıdır. Bizim temennimiz ve çabamız bizim coğrafyamızın ve bizim milletimizin dünyanın en zengin, en müreffeh ülkesi ve milleti olması içindir. Her bayram bir önceki bayrama göre daha çok köyün, daha çok evin, daha çok üreticinin bayramları bayram gibi geçirmesi için üzerimize düşeni eksiksiz yapmış olmanın gönül rahatlığı ve başarmış olmanın öz güveni ile bayramların daha bir bayram gibi yaşanacağı, yokluk ve yoksulluğun belinin her yıl bir önceki yıla göre daha çok kırıldığı bir Türkiye ve tarım sektörü hedefimize hızla ilerliyor,  bizim evlatlarımızın her bayramda bir önceki bayramdan daha çok yüzlerinin gülmesi ve bayramların tadına tat, coşkusuna coşku katmak için çalışıyor, bu toprakların ve bu toprakların çocuklarının yüzünü güldürmek için çalışan herkese dualarımızda ilk sıra yer veriyoruz. Biz biliyor ve temenni ediyoruz ki, bu el ve gayret birliği bu toprakların çocuklarının istikbalini aydınlatacak, bu topraklarda yaşanan her bayrama ayrı bir tat ayrı bir coşku katacaktır. Bu duygularla tüm üyelerimizin, bütün çiftçilerimizin, hemşehrilerimin, aziz milletimizin ve tüm inananların mübarek Ramazan Bayramını tebrik eder, bu rahmet ve bereket günlerinin hayırlara vesile olmasını dilerim.” dedi.