Panek Et-Süt Entegre Gıda Kompleksi

31 Kooperatif ve Türk-Şeker tek yürek oldu, Recep Konuk’a tam destek verdi.

Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği'nin 39'uncu Genel Kurulu Ankara'da, Pankobirlik'e ait Genel Müdürlük binasında yapıldı. Yaklaşık 1 milyon 700 bin pancar ekicisi çiftçinin temsil edildiği Pankobirlik Genel Kurulunda 5 dönemdir Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Recep Konuk, Genel Kurul delegesi olan 31 kooperatifin tamamının ve Türk-Şeker delegasyonun oyunu alarak 6'ncı kez Başkan seçildi.

2000 yılından bu yana Pankobirlik Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Recep Konuk’un üye kooperatiflerce yeniden Başkanlığa aday gösterildiği Genel Kurul’da Konuk, Türkiye genelinde örgütlü 31 Pancar Kooperatifinin tamamının desteğini alarak 6’ncı kez Başkanlığa seçilirken, hesapların tasdiki ve organların ibrası da oy birliği ile gerçekleşti.

Pankobirlik Genel Müdürü Fahrettin Tan’ın faaliyet dönemine ilişkin detaylı sunumu ile başlayan Genel Kurul’da kurumun gelecek dönemde gerçekleştirmek istediği projeler ile iş programına da oybirliği ile onay verildi.

Genel Kurulda konuşan Pankobirlik Yönetim Kurulu Başkanı Recep Konuk, TÜİK’in yayınladığı yoksulluk istatistiklerine değinerek ülke nüfusunun %18,08’inin fakirlik ve açlık sınırının altında yaşadığını ve kentli nüfusta yoksulluk oranının %8,86, kırsal nüfusta ise %38,69 olduğunu vurguladı. Konuk, tarım ve hayvancılıktan geçimini sağlamaya çalışan ve köylerde yaşayan her üç aileden birinin çoluk çocuk tarlada çalışmasına, ahırda, ağılda üretmesine rağmen iki yakasının bir araya gelmediğini söylediği konuşmasında, köylerde yaşayan 18 milyon kişiden yaklaşık 7 milyonunun gelirinin fakirlik ve açlık sınırının altında olduğunu, Pankobirlik’in milli gelirden en az pay alan kesim olan çiftçiye hizmet ettiğini dile getirdi.

Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, “Tarımsal altyapının iyileştirilmesine yönelik gayretler, tarımsal teşviklerin etkin şekilde devreye sokulmasının sektöre kattığı ivme biz biliyoruz ki, ancak ve ancak ev sahiplerinin gayret ve katkısı olursa daha büyük neticeler doğurur. Yapan var mı, var. Kim? Pankobirlik bunlardan biri ve en çok inisiyatif kullananı. Ne yapıyor Pankobirlik? Türkiye’nin milli gelirden en az pay alan kesiminin aldığı payı arttırmaya, onların hiç değilse yavan ekmeğinin, kuru soğanının yanına sıcak bir tas çorba koyabilmelerini sağlamaya, bunu koyabilenlerin de ekmeğine uzanan elleri durdurmaya çalışıyor. Yani köyde çalışıp, çabalayıp kara toprağı dişi ile tırnağı ile işleyip üretenlerin alın terini ve ürününü korumaya çalışıyor. Bunu neyle yapıyor? Üretimdeki girdileri ucuzlatarak, çiftçinin girdiye daha uygun şartlarda ulaşmasını sağlayarak. Neyle yapıyor bunu? Üretimi avans ödemeleriyle finanse ederek. Neyle yapıyor bunu? Ürettirerek ve çiftçinin ürettiğini işleyerek. İşlediği ürüne pazar açarak. Başkalarının elindeki pazarları Türk çiftçisine kazandırarak. İthal edileni burada, bu topraklarda üreterek, ürettirerek” dedi.

Pankobirlik’in son 12 yılda gerçekleştirdiği hizmetleri özetleyen Recep Konuk, Pankobirlik ve iştiraklerinin toplam sermayesinin 999.200.000 TL’ye, cirosunun 2.134.296.737 TL’ye, doğrudan istihdamının yaklaşık 5.000 kişiye ulaştığını söyledi. Pankobirlik ve iştiraklerinin aktif toplamının 2.131.847.673 TL’ye ulaştığını, kurum iştiraklerinin üreticiyi desteklemek için yaklaşık 401 Milyon Liralık ayni ve nakdi avans verdiğini söyleyen Konuk, devlete tek kuruş yükü olmayan Pankobirlik ve iştiraklerinin geçtiğimiz yıl 186.785.063 TL vergi ödediğini vurguladı. Pankobirlik’in 31 kooperatifinin 299 Satış mağazasının olduğunu belirten Konuk, kurumun 1999 yılında sadece 104.724 ton gübre satabildiğini, bu rakamın bugün %388 artışla 510.549 tona ulaştığını ve piyasa ortalamasına göre %20 daha ucuz fiyata temin edebildiğini, ortaklarına bazı tarım ilaçlarında %70’lere varan fiyat avantajları sağladıklarını belirterek şunları söyledi;

“Pankobirlik’in aldığı inisiyatif, arttırdığı ticari etkinlik kooperatiflerimize de yansımış ve 31 kooperatifimizin son 12 yıldaki ciro ve karlılık artışı, ciro da %2.174, kârlılıkta %1.190 oranında olmuştur. Bu rakamlar yeterli mi? Değil. Bizim hedefimiz, önümüzdeki yıllarda tarımsal üretimin ihtiyaç duyduğu girdilerin ve ekipmanların ülkemizde üretilebilecek olanlarının tamamını üretilebileceğimiz bir yatırım zenginliğine kavuşmaktır. Peki bunu yeterli görüyor muyuz? Görmüyoruz. Çiftçilerin olmazsa olmazı hayvancılığı destekleyecek üretim tesislerini de sektöre kazandırmak istiyoruz. Tarımsal sanayi ve gıda sanayinde girişimci kimliğimizle öncü olmak istiyoruz. Peki Pankobirlik ve iştirakleri bu meşakkatli işe ve hatta kendilerine husumet yönelmesine de neden olan bu girişimciliğe niçin soyunuyor? Üretici ortaklarının daha düşük maliyetle üretmesi, daha çok üretmesi ve ürettiğinden daha çok kazanması için. Tarımsal ürünün hammadde olarak kullanıldığı katma değeri yüksek üretim alanlarından oluşan gelirin doğrudan pancar üreticisine intikal etmesi için.”

“İşsizlik nedeniyle köyünden göçerek, kot taşlama işinde çalışan ve tedavisi mümkün olmayan silikosiz hastalığına yakalanarak geçtiğimiz yıl vefat eden 27 yaşındaki Ali Rıza Eldemir ve onun gibi gençler eğer şeker fabrikalarının yanına tarımsal ürünü işleyecek üç beş fabrika daha yapılabilseydi ekonomik değeri yüksek tarımsal ürünler üretebilecek, belki köylerinden göçmeden tarlanın bereketiyle geçinip gideceklerdi” diyen Recep Konuk konuşmasında şunları vurguladı;

“Hayatlarının baharındaki bu gençlerin köylerinden ölüme göçmelerinin önüne nasıl geçeceksiniz? Onlara kentlerde yaşayan yaşıtlarıyla fırsat eşitliğini nasıl sağlayacaksınız? Ya da mesleği çiftçilik olan şehit babasının, kontör alamadığı için şehadetinden önce oğluyla konuşamadığına hayıflanan şehit babasının, askerdeki oğluyla son kez konuşmasını nasıl sağlayacaksınız? Onları köylerinde, topraklarında tutarak, ürettirerek ve ürettiklerine sahip çıkarak. Onların ürettiklerini işleyerek. Onların ürettiklerinden daha fazla para kazanmasını sağlayarak. Onların üzerinden birilerinin kesesini doldurmasını önleyerek. Mesela adı her ne olursa olsun Kastamonu, Yozgat, Erzurum, Dinar, Uşak, Konya, Kırşehir, Bor, Elazığ her yere ve her ile Şeker Fabrikasının yanına yem fabrikasını, yağ fabrikasını, konserve fabrikasını, et-süt entegre tesisini, makarna fabrikasını, yani tarlada üretileni işleyecek onlarca tesisi kurarsanız, kurabilirseniz bu fukaralığı yenebilirsiniz. Bizim yaptığımız, bizim yapmaya gayret ettiğimiz budur. Bu gayretin muarızları var mı? Var. Ben burada sadece şunu söyleyeceğim, siz de bunu aklınızdan çıkarmayın. Bir işi bilen yapar. Az bilen akıl verir. Bilmeyen eleştirir. Yapamayan çamur atar.”

Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk’un konuşmasından sonra geçilen seçimlerde, kooperatifler tarafından yeniden başkanlığa aday gösterilen Recep Konuk, oyların tamamını alarak 6’ıncı kez Pankobirlik Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi ve Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

Recep Konuk, Ramis Özgen, Celal Bangür, H.Hulusi Türkmen, Zafer Arpacı, Sezai Özbudak, Hikmet Çalık, İ.Hakkı Yağanoğlu ve Ahmet Genç. Adil Coşkun, Muzaffer Tekeli ve Şinasi Genç'in Denetim Kurulu üyeliğine seçildiği Pankobirlik 39'uncu Seçimli Olağan Genel Kurulunun kapanışında bir teşekkür konuşması yapan ve 6 dönemdir şahsına gösterdikleri güven için tüm üye kooperatiflere teşekkür eden Recep Konuk 32'de 32 desteğin çok önemli olduğunu özellikle vurgulayarak, bu firesiz desteğin üzerlerindeki mesuliyeti bir kat daha artırdığını belirtti. Konuk, "Tek vücut olan Pankobirlik camiasına şükranlarımı sunuyor, genel kurulumuzun tüm kooperatiflerimize, ortaklarımıza, tarım sektörüne hayırlı olmasını diliyorum. Verdiğimiz mücadelede, tarlanın bereketine bereket katmak için gösterdiğimiz gayrette, çiftçinin ekmeğini büyütmek için sergilediğimiz çabada Rabbimin yar ve yardımcı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Recep Konuk'un 6'ncı kez başkan seçilmesinin ardından Divan Başkanı Nuri Oynağanlı, "32'de 32 tam bir destek aldınız. Bu 5 milyon çiftçinin desteği demek. Arkanıza aldığınız bu destekle daha büyük işler başaracağınızı biliyoruz" dedi.
Konuk'un tüm kooperatiflerin desteğini alarak tekrar seçilmesinden sonra değerlendirme yapan kooperatif yöneticileri şunları söyledi:
Şinasi Genç (Ankara Pancar Ekicileri Kooperatifi Yön.Krl. Üyesi): Recep Konuk'un Konya Şeker'de ulaştığı başarıları bizler de örnek alıyoruz. Tarım sektörü için Recep Konuk bir şanstır. Yaptıkları herkesçe model alınmalı.
İzzet Batmaz (Erciş Pancar Ekicileri Kooperatifi Yön.Krl. Üyesi): Bugün 32 üyenin tamamı Recep Konuk'un etrafında birlik ve beraberlik örneği göstererek pancar çiftçisinin Recep Konuk'a olan inancını ve güvenini tescil ettiler.
H. Hulusi Türkmen (Afyon Pancar Ekicileri Kooperatifi Yön.Krl. Başkanı): Biz Pankobirlik'in ilk seçimlerine Recep Konuk'a muhalif olarak girdik. Ancak onunla çalışmaya başladıktan sonra aramızda büyük bir bağ oluştu. Bu bağ asla kopmaz.
Ahmet Genç (Kütahya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yön.Krl. Başkanı): Recep konuk büyük bir enerji ve birikime sahip. Bu enerjisiyle daha büyük projelere imza atacağına yürükten inanıyorum.
Ramis Özgen (Alpullu Pancar Ekicileri Kooperatifi Yön.Krl. Başkanı): Pankobirlik'in bugün geldiği noktada, arkadaşların da açıkladığı gibi, kâr eden bir kurum olduğu ortada. Bu başarıyı Başkanımız Recep Konuk ile yakaladık.
Yusuf Yazır (Akşehir-Ilgın Pancar Ekicileri Kooperatifi Yön.Krl. Başkanı): Pankobirlik büyük bir aile. Bu ailenin yüzbinlerce üyesi var. Türkiye'nin dört bir yanında yaşayan milyonlarca çiftçi kendisini zenginliğe ve refaha kimin taşıyacağını biliyor. Bugün Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine istisnasız tüm kooperatiflerimiz Recep Konuk’suz olmaz diyerek, sahip çıktıkları şeyin üretim, başarı ve paylaşım olduğunu belgelemişlerdir.