Panek Et-Süt Entegre Gıda Kompleksi

Türk Çiftçisi Tembel Değil

Amerika’da bulunduğu süre içerisinde Florida Eyaleti’nde bulunan şeker fabrikaları ile pancar üretim sahalarını gezen Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk ve beraberindeki heyete, ABD’nin zirai ve üretim değerleri konusunda bilgiler verildi. Bu veriler ışığında bir değerlendirme yapan Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, üretim konusunda dünyanın en gelişmiş ülkesi Amerika ile başa baş gittiklerini ve hatta bazı AB ülkelerinden daha fazla üretim elde ettiklerini belirterek;

“Amerikalı çiftçi bizim ülkemizdeki çiftçinin üçte bir fiyatına motorin, yarı fiyatına gübre kullanıyor. Buna rağmen üretim ve kalitede onlarla yarışıyor olmamız çiftçilerimizin çalışkan olduğunun göstergesidir. Gelişmiş ülkelerde üreticilere verilen desteğin bizim çiftçilerimize de verilmesi halinde onların önüne geçmememiz için bir neden kalmayacak” diye konuştu.

Dünyadaki Gelişmeleri Yakından Takip Ediyoruz
Pankobirlik Yönetim Kurulu Başkanı Recep Konuk, şeker pancarı konusunda dünyada söz sahibi olan ülkelerle yakın işbirliği içinde olduklarını ve dünyadaki gelişmeleri de gün be gün takip ettiklerini söyledi. Recep Konuk, dünya ülkelerindeki pancar tarımı ve şeker sanayindeki değişimin yakından takip edilmesi ve ülkemizi yakından ilgilendirecek tedbirlerin ve politikaların üretilmesi noktasında bu tür teknik gezilerin yapılmasının, Pankobirlik ve şeker sanayinin geleceği açısından büyük önem arzettiğini ifade etti.

Genel Başkan Recep Konuk, “Ülkemiz tarım sektörü ve özellikle de pancar tarımı ile şeker sanayinin ABD ve AB şeker sanayindeki gelişmelerden etkilenmemesi mümkün değildir. Dünya ülkeleriyle kurulan işbirliği özellikle AB ile yapılan tarım müzakereleri sürecinde ülke tarımımızın geleceği açısından stratejik öneme sahiptir. Bu arada şeker, şekerli mamüller ile biyolojik yakıt üretiminde yeni gelişmeleri hep birlikte takip ediyoruz. Bu konudaki ileriye dönük çalışmalarımız devam ediyor” şeklinde konuştu.

Sektörün Geleceği Tartışıldı
1-8 Şubat tarihleri arasında ABD’nin Florida eyaletine bağlı Orlando kentinde yapılan ASGA(American Şugarbeet Growers Association)’nın genel kongresine Pankobirlik başta olmak üzere büyük çoğunluğunu Amerikalı büyük kuruluşların oluşturduğu 300’e yakın zirai ve sanayi kuruluşu temsilcisi katıldı. Kongre öncesi CİBE Genel Başkanı Jos Van Campen “AB Pancar Şekeri Endüstrisinde Değişim” konulu bir konuşma yaparken, kongrenin açılışını ise ASGA Başkanı Steve Williams yaptı. ASGA kongresinde sektörün geleceği tartışılırken önemli olarak; AB Şeker Sanayii’ndeki Değişim, ABD Uluslar arası Ticaret Anlaşmaları ve Dünya Ticaret Örgütü, ABD Şeker Politikaları ve Tarım Bütçesi, 2008 Tarımsal Politikalar ve Olası Değişimler, Genetik Modifiye Şeker Pancarları ve Tarımı, Tarımsal Desteklemeler ve Destekleme Mekanizmaları, Biyoenerji Şeker ve Etanol gibi konular ele alındı ve tartışıldı.

Kongrede ayrıca Pankobirlik ve iştiraklerinin global rekabetteki politikalarını daha sağlıklı oluşturulabilmesi adına tarımsal kalkınmada oluşturulacak politikalar, ABD ve AB şeker pancarı tarımındaki gelişmeler ile bu konudaki politikaların Türkiye şeker sanayi üzerinde yaratacağı olası etkileri ile Dünya Ticaret Örgütü(DTÖ) görüşmeleri gibi konularda önemli bilgi alışverişi sağlandı.

Amerika'da Fabrikaların Hepsi Kooperatiflere Ait
Amerika’da gerçekleştirilen ASGA kongresinde ve sonrasında yapılan ikili temaslarda ülkemizin pancar tarımını ve şeker sanayini yakından ilgilendiren önemli konularda karşılıklı görüşmeler yapıldı. Bu görüşmeler sırasında ABD’de 20 yıl önce şeker sektörünün üretimdeki payının % 100’ü özel şirketlerin elinde iken 2007 yılına gelindiğinde ise sektörün %100’nün kooperatiflerin yönetimine geçmiş olması dikkat çekti. Bunun da sermayenin tabana yayılmasında ABD gibi tamamen liberal bir ekonomide bile kooperatiflerin rolünün ne denli önemli olduğunu ortaya koydu.

- Görüşmeler sonunda dikkat çeken diğer konu başlıkları ise şöyle sıralandı;
- Brezilya’da yıllardan beri ve ABD’de ise 2008 yılından itibaren GDO’lu kamış ve pancar üretimleri ve bunların verim artışı üzerindeki etkileri - değerlendirilmiş. Özellikle ABD’de deneme sonuçlarına göre %10 verim artışına karşılık, aynı oranda üretim maliyeti azalışının olduğu tespit edilmiş. Kamış şekeri dışında Tatlı Sorgum bitkisinden özellikle de bunların selülozik ve lifli kısımlarındaki Bagas’dan elektrik ve ısı üretimi sağlanmış.  
- ABD’de yaklaşık 4 milyon ton şeker pancarı ve bir o kadar da şeker kamışı üretimi yapılırken, pancar üretimi % 59, şeker kamışı üretimi ise % 41 oranında gerçekleşmiştir.  
- Pancar şekerinin kamış şekeri ile birlikte üretilmesinde ülke içinde hiçbir problem yaşanmamaktadır. Bununda en önemli nedeni fabrikaların Brezilya’daki kamış şekeri üretimi aksine çevresel tedbirleri yerine getirmeleri, çalışanların ve üreticilerin sosyal standartlarındaki seviyelerde desteklenmesi ile kamış şekerinin pazara gelişindeki navlun bedelleridir. 

www.recepkonuk.com.tr