Panek Et-Süt Entegre Gıda Kompleksi

Pankobirlik, Konya Şeker A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Recep Konuk'un yeni yıl nedeniyle mesaj yayınladı

PANKOBİRLİK, KONYA PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ, AB HOLDİNG VE KONYA ŞEKER A.Ş. YÖNETİM 
KURULU BAŞKANI 
SAYIN RECEP KONUK’UN YENİ YIL NEDENİYLE YAYINLADIĞI MESAJ 

“Dün geçti gitti. Dün gibi, dünün sözü de geçti. Bugün yepyeni bir söz söylemek gerek” diyor Hazreti Mevlana. Hayatın dinamizmini, yaşanan ve yaşanacak zamanın kıymetini anlatmak için. 2010 yılını geride bırakıyoruz. O da dün olacak akıp giden zamanın içinde. Kimimizin hayatında acı, tatlı hatıraları ile izler bırakarak, kimimizin hafızasında ise iz bırakmadan düne karışacak. Yani tarih olacak. Yeni yıl ile birlikte taze bir başlangıç yapacağız. Geleceğe yönelik beklenti ve umutlarımızın gerçekleşmesini dilediğimiz bir başlangıç. Yeni bir yıla girerken istisnasız her vatandaşımızın yeni umutlar beslemesi, yeni yılı beklentilerle karşılaması hakkıdır. Kişisel ve özel umut ve beklentiler haricinde milletin yeni yılla ve gelecekle ilgili ortak hissiyatını ve hayallerini hayata geçirecek olan ise devletimiz ve kurumlarımızdır.

Evet, dün dünde kaldı. Şimdi dünün muhasebesini yaparak yarını düşünme zamanıdır. Milenyuma girerken 21’inci asrı Türk asrı yapma hedefini koymuştuk önümüze, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında ilk on ekonomi içinde yer alacağımız sözünü vermiştik milletimize. Bu sözlerin ve hedeflerin millet nezdinde oluşturduğu heyecan da beklenti de büyüktür. O nedenle her yıl bizim için kıymetlidir. 2011’e adım atarak hedef tarihe uzanan süreçte bir yılı daha geride bırakıyoruz. Yaptıklarımızla, yapamadıklarımızla bir yıl daha geride kalıyor. Mehmet Akif “Tarihi tekerrür diye tarif ediyorlar, hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi?” diye soruyor. Bizim millet olarak hedeflerimiz var. Ülkemizin hedefleri var. O nedenle tarihi tekerrür ettirerek kaybedecek zamanımız yok. Dünü geride bırakacağız, ancak dünden dersimizi çıkararak yaşanan ve yaşanacak zamana yeni sözlerle, yeniliklerle gireceğiz.

Geleceğe ve büyük hedeflere koşarken yeni başlangıcı, ezberleri tekrarlayarak eskitmeye hakkımız yok. Bu yeni başlangıcı, bilinen cümlelerle nesebimizi, meşrebimizi, kök ve kökenimizi, yaşam tarzlarımızı, inançlarımızı tekrar tekrar konuşarak eskitmek yerine, birliğimize, kardeşlik hukukumuza dair yeni sözlerle karşılayalım. Tarihi tekerrür ettirecek ezberleri dün ile birlikte unutup, yeni başlangıçta, daha çok üretmek, gençlerimizi ve çocuklarımızı daha iyi eğitmek, yaşam standartlarını daha yukarı taşımak için yapılacakları konuşalım.

Biz pancar üreticileri olarak bunu tecrübe ettik. Dünü konuşmak yerine yarını konuşmayı gelenek haline getirdik. Yaraları kaşımak yerine el ve güç birliği yaparak yatırım iklimine girdik. Niza ve kavgayı dünde bırakınca, yeni binyılın başında konulan hedeflere daha hızlı yüründüğü bizim tecrübemizle sabittir. Biz yeni binyılın başında konulan hedeflere samimiyetle inandık. O hedeflerin hayata geçmesinin anlamını kavradık ve üzerimize düşenleri yapma konusunda kararlılığımızı ortaya koyduk. Pancar üreticileri ve onların örgütlü yapısı bu karalılıkla her yeni yılı, yeni yatırım ve yeni sözlerle karşıladı. Yeninin farkı, yeni yaklaşımın farkı istihdam ve üretim artışıyla, yatırımlarda süreklilikle, teknoloji geliştirmeyle, refahın köylerdeki hanelere ulaşmasıyla kendini somut olarak hissettirdi. Bu tecrübe ile sabit yeni başlangıç geleneği gelecek umutlarını da arttırdı.

O tecrübeden güç alarak diyoruz ki; daha çok üretmek, daha çok iş ve aş sağlamak, huzur ve güven ikliminin tüm ülkede yeşermesini temin ederek, kısır çekişmeleri geride bırakıp tüm enerjimizi kalkınma ve refahı arttırma mücadelesinde kullanmak konusunda yeni yüzyılın ilk diliminde üzerine düşeni layıkıyla yapmış Konya Şeker ve Pankobirlik olarak biz tarihi tekerrür ettiren prangalardan 2011’de ülkemiz kurtulsun istiyoruz. Çünkü o prangalardan kurtulmadan bu yüzyılı Türk asrı yapma, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında ilk on ekonomi içinde yer alma hedeflerimizin gerçekleştirilemeyeceğini biliyoruz.

Bir asrın ilk on yılını geride bırakıyoruz, yeni on yıllara ilerliyoruz. Milletimizin ve ülkemizin önünde doğru konulmuş ve tartışılmayacak, etrafında kenetlenilecek hedef ve iddialar var. O hedef ve iddiaları gerçekleştirmek için kaybedilecek yıllara tahammülümüz yok. 2011’den itibaren her yılın bizim ülkemizin bizim milletimizin tarihinde kazanılmış yıllar olarak yazılmasını diliyor, dün olduğu gibi yarınlarda da kalkınma ve refah yolunda üzerimize düşeni eksiksiz ve tam yaparak bu toprakların üreten insanlarının destekçisi olmaya devam edeceğimizi beyan ederek, tüm üreticilerimizin ve milletimizin yeni yılını kutluyorum.

Recep KONUK 
PANKOBİRLİK, Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi 
AB Holding ve Konya Şeker A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanı

www.recepkonuk.com.tr