Panek Et-Süt Entegre Gıda Kompleksi

Konya Şeker'den motorin desteği.

İstanbul Sanayi Odası’nın her yıl yayınladığı Türkiye’nin En büyük Sanayi Kuruluşları sıralamasında 22 sıra birden ilerleyerek ülkemizin sanayi devleri arasında 36’ncılığa yükselen Konya Şeker, listenin ilk sıralarında yer alan tek üretici kooperatifi kuruluşu olarak tarımsal sanayideki öncü ve lider konumunun gereklerini yerine getirmeye devam ediyor. Bir yandan yaptığı devasa ve yenilikçi sanayi yatırımlarıyla tarımsal üretime talep garantisi oluşturarak üretimde sürdürülebilirliği teminat altına alan Konya Şeker, diğer yandan da verdiği nakdi ve ayni avanslarla üreticilere desteğini sürdürüyor.2010-2011 yılı pancar ekimi döneminde çiftçilere 3’ü nakdi, 2’si de ayni (motorin) olmak üzere toplam 5 avans desteği sağlayan Konya Şeker, bugün üreticilerine yaklaşık 17 Milyon TL. tutarındaki 6 milyon litre motorini dağıtmaya başladı. Konya Şeker’in bu dağıtımla kampanya dönemindeki motorin desteği sayısı 3’e çıkarken, Haziran ve Temmuz aylarında dağıtılan motorinden sonra Ekim ayında yapılacak bu dağıtımla üreticiye verilen toplam motorin miktarı 17 milyon litreye ulaştı. Sadece motorin dağıtımıyla çiftçilere yapılan desteğin maddi karşılığı da yaklaşık 50 milyon liraya çıkacak. Bu seneki pancar ekim döneminde üreticilerine üç kerede 128 Milyon Lira nakdi avans dağıtan Konya Şeker’in son ayni avans uygulamasıyla birlikte üreticilere desteği de toplamda 178 Milyon Liraya ulaşacak.

Ülke tarımının kalkınması ve tarımsal sanayinin gelişmesi adına son on yılda yaklaşık 600 milyon dolarlık devasa yatırımları gerçekleştiren Konya Şeker, bölgemizde yaşanan sel felaketi ve dolu sonucu hububat ürünlerinden beklenen verimin alınamaması nedeniyle zor durumda olan çiftçilere geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da gerekli her türlü desteği sağlayarak ve destekleri de üreticilerin ihtiyacı olduğu bir zamanda vererek, çare kapısı olmaya devam ediyor.

Bir üretici kuruluşu olan Konya Şeker’in, birinci önceliğinin tarlaya ve üreticiye sahip çıkmak olduğunu ve Konya’daki üreticilerle birlikte ülke nüfusunun yaklaşık dörtte birini oluşturan çiftçi ailelerini de hiçbir zaman akıllarından çıkarmadıklarını, onlar adına da bir misyonun bayraktarlığını yaptıklarını belirterek, sanayileşme yaklaşımlarının merkezine üretici ile üretimi oturttuklarını, üretim için sanayi, sanayi için üretim kavramını Türkiye’de yerleştirdiklerini vurgulayan Pankobirlik Genel Başkanı, AB Holding ve Konya Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Recep Konuk, “Ülkemiz nüfusunun yaklaşık dörtte birinin tek geçim kaynağı tarım” diyerek, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Bu kadar büyük ve geniş bir kitlenin ekonomik faaliyetinin devam edebilmesinin, kalkınmadan emeğiyle orantılı pay alabilmesinin yegâne yolu ürünün ticarileşmesinden geçiyor. Yani ürünün talebi olacak, kıymeti artacak. Bunun da yolu tarımsal sanayi tesislerinin hem sayısının hem niteliğinin artmasından geçiyor. Çiftçimizin daha iyi şartlarda yaşayabilmesi, evlatlarına daha iyi imkânlar sunabilmesi için de Konya Şeker gibi güçlü tarımsal sanayi kuruluşlarının sayısının artmasına ihtiyaç var. Tarımsal sanayi kuruluşları güçlü olacak ki, hem yatırım yapacak hem üreticiyi destekleyecek. Tarımsal sanayinin bana göre en önemli özelliği şudur, üreticisi ile büyüyen, büyüdükçe üreticisini de büyüten sektör. Biz bu yaklaşımın Türkiye’de hem öncüsüyüz hem de başarısı teyit edilmiş uygulama modeliyiz. Bu modelin merkezinde insan var. Yani üretici var. Biz de yatırım, yani sanayi tesisi üretim için yapılır. O üretimi de üretici yapar ve üretim her aşamasında desteklenir, desteklenmelidir. Bilançolar, yatırım finansmanı gibi mazeretler üretimin desteklenmesi zorunluluğu karşısında mazeret teşkil etmez. Bizim yaklaşımımızın özü budur. Bu yaklaşım sözde değil özde bir yaklaşımdır. Konya Şeker büyürken üreticisini de büyütmeyi başarmıştır. Konya Şeker Sermayesini 550 milyona, cirosunu 892 milyon liraya yükseltip, yaklaşık 600 milyon dolarlık yatırımla üretim standart ve kalitesiyle dünyadaki benzerleri ile rekabet avantajına sahip devasa üretim tesislerini inşa ederken asla ihmal etmediği tek şey, üreticilere destektir. Bu destek birlikte büyümenin de yegane şartıdır. Bizim desteğimiz avansla da sınırlı değildir. Biz yatırım yapıp ciromuzu büyüttükçe, çiftçi daha çok üretmeye başladı. Çiftçi ürettikçe biz yatırım yaptık. Bu yatırımlar üretime dönüştü ve çiftçimize desteğimiz daha da arttı. Yani iki yönlü bir büyüme staratejisi Konya Şeker’le hayata geçti. Çiftçisiyle büyüyen ve büyüdükçe üreticisini daha çok destekleyen bir Konya Şeker var artık.”

Konya Şeker’in özellikle son 10 yılda büyük bir atılım içerisine girdiğini ve ülke ekonomisinde ciddi bir yer edinerek sektörün öncü ve lider kuruluşu haline geldiğini ifade eden Recep Konuk, “Konya Şeker, İSO değerlendirmesine göre Türkiye’nin dev sanayi kuruluşları arasında 36. sıraya yükseldi. Üretimden satışlara göre yapılan bu değerlendirme ile sektör öncülüğümüzü İSO Türkiye’ye ilan etmiştir. Ekonomist Dergisi de yaptığı değerlendirmede Anadolu’nun en büyük sanayi kuruluşu olarak Konya Şeker’i işaret etmiştir. Bunlar bizim için hem gurur vesilesidir, hem de tarım sektöründeki öncü ve lider vasfımızın üzerimize yüklediği mesuliyetleri arttırmaktadır” dedi. “Biz öncü olmanın, önder olmanın anlamının ne demek olduğunu biliyoruz” diyen Pankobirlik Genel Başkanı, AB Holding ve Konya Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Recep Konuk, konuşmasına şöyle devam etti: “Attığımız adımların takipçilerinin olacağını, örnek teşkil edeceğimizi, örnek alınacağımızı biliyoruz. Güçlü bir Konya Şeker’in varlığının ve gücünü artırmasının çiftçilerimizin de ekonomik olarak güçlenmeleri anlamına geldiğini de biliyoruz. Onu için de üreticisinden aldığı güçle, üreticisinden aldığı destekle büyüyen Konya Şeker, büyüdükçe üreticisine yaptığı desteği de büyütmektedir. Biz üretimin her aşamasını destekleyebiliyorsak bu büyümenin sonucudur. Biz kurum olarak ekimden, çapaya, sökümden ürünün nakline kadar üretimin her aşamasında üreticimizin yanındayız. Bunu da verdiğimiz ayni ve nakdi avanslarla gösteriyoruz. Hatta yaşanan doğal afetlerde üreticinin çaldığı her kapı, kapı duvarken, çiftçinin feryadına kulak veren ve çare kapısı aralayan bir Konya Şeker var artık. Bu sözde değil özde çiftçi kuruluşu olmanın ve güçlü olmayı, güçlü kalmayı çiftçi adına isteyen ve gücünü üretici için kullanmayı asli vazifesi kabul eden bir yaklaşımın sonucudur.”

www.recepkonuk.com.tr