Panek Et-Süt Entegre Gıda Kompleksi

Konya Şeker İştiraki BETA'da Gurur Tablosunda Yerini Aldı

Türkiye genelindeki 600 yüz binin üzerindeki kurumlar vergisi mükellefi arasında ödediği vergi ile son yıllarda sürekli olarak ilk yüzde yer alan ve 2011 vergilendirme döneminde ödediği kurumlar vergisi ile en çok vergi ödeyen şirketler arasında 71’inci sıraya yükselen Konya Şeker’in iştiraklerinden biri olan BETA Ziraat A.Ş.’de Konya vergi rekortmenleri listesinde ilk 10’a girmeyi başardı.

Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk döneminde başlattığı yatırım hamlesiyle faal olduğu sektör aralığını hızla genişleten Konya Şeker, üretici ortaklarına karşı mesuliyetlerini eksiksiz yerine getirirken bir yandan da son 10 yılda çok sayıda üretim tesisi yatırımını tamamlamış ve tüm bunları yaparken de artan üretimi ve iş hacmiyle birlikte en çok vergi ödeyen şirketler sıralamasında istikrarlı ve yukarı yönlü bir çizgi yakalamıştı. Konya Şeker ve iştirakleri tarımsal sanayide başarıdan başarıya koşarken, faal olduğu sektörler ve pazarlardaki paylarını da gittikçe arttırıyorlar.

Bu başarı halkasına son olarak tohumculukta sektör lideri konumunda olan BETA Ziraat A.Ş.’de katıldı ve ödediği kurumlar vergisi ile Konya Vergi Rekortmenleri listesine 6’ncı sıradan girmeyi başardı.

1961 yılında kurulan ve ülkemizin tohumculukta ilk özel sektör kuruluşu olan Beta Ziraat A.Ş., ülke tohumculuğunun gelişmesinde bir çok şirkete esin kaynağı olmuş, çiftçilere ucuz ve kaliteli tohum sağlamada öncü rolü üstlenmiş, bitki ıslahı konusunda yaptığı yatırımlarla ülke ekonomisine ciddi katkılarda bulunmuş ve üreticilerin yeni ürünlerle tanışmasını sağlamıştı. Konya Şeker bünyesine katılmadan önce ayakta kalma mücadelesi veren BETA Ziraat A.Ş. son iki yılda yapılan yönetsel düzenleme ve yatırımlar ile yeniden ülke tohumculuk sektörünün lideri konumuna yükselirken, artan iş hacmi ve karlılığının neticesinde vergi rekortmenleri listesinin üst sıralarına doğru yükselmeye de başladı.

2010 yılında Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk girişimiyle Konya Şeker’in iştiraklerinden birisi haline gelen Beta Ziraat A.Ş., 2010 yılından sonra hızlı bir büyüme trendi yakalayarak, Konya Şeker’deki başarıya ayak uydurmuş ve ülke tohumculuğunda yeniden etkin hale gelmiş ve pazarda hızlı bir büyüme gerçekleştirmişti. Konya Şeker, Eti Alüminyum ve Konya Çimento gibi sanayi devlerinin ardından tahakkuk eden 2.862.423liralık vergi ile Konya Vergi Rekortmenleri listesinde 6.sırada yer alarak bir ilki yaşayan Beta Ziraat, devletine ödediği verginin yanında, Konya’da yaptığı yatırımla bölge istihdamına ve ürettiği kaliteli tohumlarla tarım sektörüne sağladığı katkı ile de başarısını süslüyor.

Kendi kurumsal tarihi açısından bir ilki gerçekleştirerek vergi rekortmenleri listesine giren Beta Ziraat, bu başarısının yanı sıra geçtiğimiz yıl Tohum Üretim ve İşleme Tesislerinin yer aldığı Altınekin Kampusunda Ham Yağ Fabrikası yatırımını da başlatmıştı. 2012 yılı hasat sezonunda tamamlanarak üretime başlayacak Ham Yağ Fabrikası yatırımının ilk etabını 15 milyon liralık bir bütçe ile başlatan BETA Ziraat A.Ş. önümüzdeki yıllarda yapacağı yatırımlarla 110 milyon liralık dev bir yatırımı tamamlamış olacak ve bu tesisin tam kapasiteye ulaşmasıyla yaklaşık 25 bin çiftçi ailesi yapacağı yağlı tohum üretimiyle geçimini sağlayacak.

Bilindiği üzere Beta Ziraat’in, faaliyet gösterdiği tohumculuk alanlarının başında yeni bitki çeşitlerinin ıslahı, şeker pancarı, sertifikalı patates, mısır, Ayçiçek, buğday ve sebze tohumlarının üretimi, pazarlaması, ithalatı ve ihracatı gelmektedir. 2023 yılı stratejik hedefler doğrultusunda kendisine yeni hedefler belirleyen ve bu doğrultuda çalışmalarını hızlandıran Beta Ziraat, bu amaçla ülkemizin en çok ithal ettiği ürünlerin başında gelen Ayçiçeği, mısır ve soya gibi bitkilerin ıslahı için de önemli çalışmalar yürütmektedir.

www.recepkonuk.com.tr